Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De wetsaanpassing die het mogelijk maakt om op Bonaire mbo op niveau 3 en 4 in het Papiaments te volgen en examen af te leggen zal dinsdag waarschijnlijk met een grote meerderheid door de Tweede Kamer worden aangenomen.

bonnederlandsDe VVD was eerst tegenstander, maar maakte woensdag in de derde termijn van het debat een draai en zal alsnog voor stemmen.
Dit was het gevolg van de brief van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs aan de vooravond van de geplande stemming over het wetsvoorstel. Op basis van de wet op het hoger onderwijs bleek alsnog dat het mbo 4-diploma dat in het Papiaments wordt behaald recht geeft op toegang tot hoger onderwijs in Europees Nederland.
Voor VVD-woordvoerder Zohair El Yassini was dit aanleiding om de stemming uit te stellen en nog een keer met de minister in debat te gaan. Dat gebeurde woensdag. Daar bleek dat hij zijn bezwaren inslikt, al betreurde hij het dat het eerdere ‘levendige’ debat op grond van verkeerde informatie was gevoerd. Wel wilde El Yassini de garantie van de minister dat een student die geen of nauwelijks Nederlands spreekt steun krijgt bij het leren van Nederlands om onwenselijke uitval in het hbo te voorkomen. ,,Iedere student moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen”, verwoorde hij dit in een motie.
Minister Dijkgraaf bood meerdere keren deemoedig zijn excuses aan voor het feit dat hij de Kamer onjuist had geïnformeerd over de status van het Papiamentse mbo 4-diploma bij doorstroming naar het hbo in Nederland. ,,Dat heeft het debat de vorige keer gekleurd.” Blij is Dijkgraaf dat het ‘civiel effect’ (de mindere waarde van het diploma, red.) kon worden weggenomen. ,,Het pad naar het hbo is begaanbaar, maar moeilijk”, erkende hij. Daarom zegde hij toe dat de betreffende studenten, meestal zij-instromers, extra begeleiding krijgen om hun Nederland op voldoende niveau te krijgen. Daarvoor zal 9.500 euro per student beschikbaar zijn uit de pot voor versterking van het onderwijs en de arbeidsmarkt in Caribisch Nederland.
De draai van El Yassini was voor D66-woordvoerder Kiki Hagen, warm pleitbezorger van het wetsvoorstel, voldoende om af te zien van haar spreektijd. Zij was zelfs medeondertekenaar van de motie van de VVD over extra middelen voor les in de Nederlandse taal.
Het enige verzet tegen de wet kwam nog van de PVV. Woordvoerder Harm Beertema vroeg om de wetsaanpassing in te trekken, omdat er op basis van foute informatie over was gedebatteerd. De extra Nederlandse les is volgens hem een trucje om de minister uit de problemen te halen. Hij wil de wet er niet ‘doorheen jassen’. ,,Dit kan de Kamer niet accepteren”, vindt hij. Beertema voorziet grote consequenties, omdat studenten zonder kennis van het Nederlands toch naar het hbo in Nederland kunnen doorstromen. ,,Dit lokt mensen uit hierin te investeren, terwijl zij gedoemd zijn te mislukken, zelfs met een extra cursus.”
Minister Dijkgraaf zei nogmaals ‘diep geraakt’ te zijn door de achteraf ‘irrelevante discussie’ die eerder is gevoerd op basis van de fout die hij heeft gemaakt. Maar een algemene herziening is volgens hem niet nodig. De wetsaanpassing is maatwerk voor een kleine groep studenten en is goed voor hun positie en doorgroeimogelijkheden op vooral de lokale arbeidsmarkt op Bonaire.
De minister verwacht dat slechts een enkele keer een student met mbo 4 in het Papiaments verder zal willen studeren in Nederland. Maar het is een principieel punt om die studenten dan de mogelijkheid te bieden door goede begeleiding en voorlichting te geven. Dijkgraaf trok het breder naar de aandacht die er nodig is voor alle studenten uit het Caribisch deel van Nederland, die betere begeleiding nodig hebben voor onder andere de Nederlandse taal.