Al het nieuws

Schouten kondigt verschillende maatregelen aan om armoede te bestrijden

Van onze correspondent
Kralerendijk - Minister Carola Schouten kondigde tijdens haar bezoek aan Bonaire aan bereid te zijn om de nodige stappen aan de inkomenskant te zetten, zodat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 gerealiseerd kan zijn. Zij voegde meteen de daad bij het woord door aan te kondigen de onderstand voor iemand die zelfstandig woont en onderstandsgerechtigden met een gezamenlijke huishouding per 1 juli wordt verhoogd. Dit geldt ook voor de kinderbijslag.

F17 BON omhoogMinister Schouten bezocht deze week Caribisch Nederland (CN). De mogelijkheden voor iedereen om mee te doen op de arbeidsmarkt en de aanpak van armoede waren onderwerp van gesprek tijdens haar bezoek. Van dichtbij zag en hoorde zij hoe veel mensen op de eilanden te maken hebben met financiële uitdagingen.
,,De aantallen mensen die leven in armoede zijn schrikbarend hoog en daar moeten we met zijn allen iets aan doen. Met de openbare lichamen en sociale partners ga ik in gesprek over de verhoging van het wettelijk minimumloon. Vooruitlopend op die gesprekken zet ik de stap die ik vanuit mijn rol kan nemen: het verhogen van enkele uitkeringen om de bestaanszekerheid te vergroten. Het is belangrijk dat mensen op korte termijn enige verlichting ervaren in hun portemonnee”, aldus Schouten.

Alleenstaanden die zelfstandig wonen ontvangen per 1 juli dit jaar een verhoging van 78 dollar per maand op Bonaire, 95 per maand op Sint Eustatius en 93 per maand op Saba. Wonen twee mensen zelfstandig samen, dan wordt de onderstand daar bovenop verhoogd met respectievelijk 86, 106 en 104 dollar per maand. De kinderbijslag wordt per 1 juli verhoogd met tien dollar per kind per maand. Per januari 2023 komt daar nog eens tien dollar bovenop. Eerder werd de dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte bekend gemaakt. Omdat deze regeling pas per juli 2023 gerealiseerd kan worden, kunnen deze ouders nog dit jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Schouten zegt ook te kijken naar modernisering van het sociale zekerheidsstelsel. ,,Momenteel is er geen stabiele inkomensvoorziening beschikbaar voor werklozen. Daar brengen we verandering in door een werkloosheidsvoorziening te introduceren. Deze regeling kost tijd, maar de inzet is om dit tijdens deze kabinetsperiode te regelen.”Ook is er tijdens het bezoek veel gesproken over brede participatie op de arbeidsmarkt. Om daadwerkelijke iedereen een kans te geven, ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, komt er op Sint Eustatius een pilot voor een eerste sociale werkplaats en op Saba voor een tweede sociale werkplaats. Ook trekt minister Schouten structureel 1 miljoen euro extra per jaar uit om de arbeidsmarkt op alle drie de eilanden te versterken. Dit extra geld wordt onder andere ingezet voor begeleiding van werk-naar-werk, trainingen en voor arbeidsbegeleiding van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De exacte invulling wordt op korte termijn nader besproken met de eilanden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).