Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De griffier van de eilandsraad van Bonaire, Shuzelle Martha Pieter, ziet zich genoodzaakt gezaghebber Edison Rijna te adviseren de Eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening van Bonaire weer te agenderen in de eerstvolgende besluitvormende vergadering ‘ter bekrachtiging van hetgeen wat vastgesteld dient te worden’.

BON ToeristenbelastingZij komt tot dit advies nadat uit onderzoek is gebleken dat het voorstel dat ter besluitvorming aan de eilandsraad is gesteld niet expliciet genoeg was en juridisch ruimte overlaat voor interpretatie. Dit blijkt uit een brief die in handen is van het Antilliaans Dagblad.

Op 12 april werd de betreffende eilandsverordening gezamenlijk met een ingediend amendement vastgesteld. Meteen hierna ontstond er op het eiland de nodige commotie omdat de toeristenbelasting door het ingediende amendement steeg van 50 naar 75 dollar, en bovendien niet meer jaarlijks maar bij ieder bezoek aan het eiland betaald moet worden. De griffier is echter van mening dat het voorstel niet expliciet genoeg is.

Pieter werd door het presidium verzocht om het ‘een en ander’ uit te zoeken dan wel advies in te winnen en vervolgens tot ondertekening over te gaan, maar dat kan ze niet. ,,Vanuit mijn functie kan ik niet zomaar over gaan tot ondertekening van een verordening wetende dat het onderliggende besluit vatbaar is voor meerdere interpretaties en discussie. Gelet op bovenstaande, rekening houdend met het belang van deze verordening voor Bonaire en ter voorkoming van (meer) onduidelijkheid naar het volk toe ben ik genoodzaakt u te adviseren dit onderwerp wederom te agenderen in de eerstvolgende besluitvormende vergadering ter bekrachtiging van hetgeen wat vastgesteld dient te worden”, aldus de griffier.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).