Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Project Begeleid Wonen vierde op dinsdag 15 maart zijn eenjarig bestaan. Het tweejarige pilotproject begon op 15 maart 2021.

bonbegeleidKwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die langdurig in het hulpverleningstraject bij Jeugdzorg zitten en behoefte hebben aan huisvesting en extra begeleiding om de stap naar volwassenheid te kunnen maken, verblijven in een gezamenlijke woning.
Bij begeleid wonen is plaats voor tien jongeren. Tussen maart 2021 en februari 2022 is er een instroom van acht bewoners geweest. De jongeren volgen een begeleidingstraject via een gefaseerde structuur, de zogenaamde ACA-methodiek (aansturen, coachen en adviseren). Bij het project wordt samengewerkt met verschillende hulpverleningsorganisaties binnen de sociale keten om begeleiding op maat te kunnen leveren. Solange Martilia, coördinator begeleid wonen: ,,De samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties heeft een belangrijk rol in het proces naar zelfstandigheid van de jongeren. Iedere professional draagt bij vanuit eigen deskundigheid. Zonder de samenwerking binnen de keten was het niet gelukt om van het eerste jaar een succes te maken.”
Op 11 maart is een overeenkomst getekend tussen Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het realiseren van een doorstroomhuisvesting voor de jongeren aan het einde van het begeleidingstraject.