Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman spreken de hoop uit dat het ministerie van Economische Zaken (EZK) snel een nieuwe beslissing neemt over het plan van WEB, waarin wordt gevraagd om een subsidie van 40 miljoen dollar om Bonaire duurzamer te maken.

hoopIn december viel het besluit dat er wel geld beschikbaar wordt gesteld, maar niet voor het plan van WEB. Het ministerie stopt 10 miljoen euro in het eigen vermogen van Bonaire Brandstof Terminals (BBT) dat, zo werd vorige week bekendgemaakt, een soortgelijk plan gaat uitvoeren met behulp van dit eigen vermogen en private investeerders. Na het bezoek van de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, aan Bonaire en de uitzending van Zembla rond het verduurzamingsproject van WEB, gloort er voor de gedeputeerden weer hoop aan de horizon. ,,Het voorstel is al in 2019 aan het ministerie voorgelegd. We zijn ruim twee jaar verder en intussen zijn de tarieven als gevolg van de gestegen olieprijzen fors verhoogd. Dat was niet nodig geweest als er niet eindeloos over het WEB-voorstel was overlegd. Ik heb er nu goede hoop op dat dit nieuwe kabinet de juiste beslissing zal nemen en dit zo belangrijke project voor de verlaging van de kosten van levensonderhoud alsnog gaat steunen. Van Huffelen heeft beloofd na terugkomst in Nederland snel met de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, om de tafel te gaan. Ik ga ervan uit dat de uitzending van Zembla helpt om dan ook de juiste keus te maken”, aldus Den Heyer.
Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit op Bonaire is de afgelopen jaren sterk gedaald van 33 naar ongeveer 25 procent. Dit is het directe gevolg van de toegenomen vraag naar elektriciteit door de aanhoudende groei van de bevolking, het toerisme en de bedrijvigheid op het eiland. Daarnaast zijn de kosten voor gebruik van energie ook nog eens flink gestegen. Het teruglopende aandeel groene energie staat volgens het bestuurscollege haaks op het Blue Destination-concept, maar is ook in strijd met het beleid van Nederland dat zich verbonden heeft aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet-Rutte in het regeerakkoord expliciet aangegeven zich in te willen zetten om het leven betaalbaarder te maken in Caribisch Nederland (CN).
Het verduurzamingsplan van WEB helpt hieraan mee. In de aankomende jaren kan Bonaire volgens het energiebedrijf groeien naar 80 procent duurzame energieproductie door gebruik te maken van een innovatieve combinatie van zonne- en windenergie, en dat tegen lagere energieprijzen voor de inwoners.
,,Voor Bonaire is het ontzettend belangrijk dat dit project gerealiseerd wordt, om meerdere redenen. Naast het feit dat het volledig past in het beleid van het OLB om naar een duurzame samenleving te groeien, zorgt dit project er ook nog eens voor dat de energiekosten voor de inwoners van het eiland dalen. De hoogte van de daling is echter afhankelijk van de steun die we vanuit Nederland krijgen. Samen met WEB blijven we hard werken om dit project te realiseren en te zorgen dat iedereen er qua koopkracht op vooruit gaat”, aldus Thielman.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).