Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft een conceptverordening voor een nieuwe toeristenbelasting voorbereid en deze aan de eilandsraad aangeboden om behandeld te worden.

bontoeristenbelastingDe oorspronkelijke streefdatum van 1 januari 2022 wordt niet meer gehaald. Het streven is nu om de nieuwe verordening voor einde van het eerste kwartaal 2022 in te laten gaan.
Het voorstel is om een nieuwe methode voor de toeristenbelasting in te voeren, omdat de huidige structuur te wensen overlaat. Ongeveer de helft van de mogelijke inkomsten uit toeristenbelastingen wordt op dit moment ook echt geïnd. Hierdoor loopt de overheid ieder jaar miljoenen aan inkomsten mis. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) spant zich naar eigen zeggen al meerdere jaren in om samen met de toeristische sector op het eiland een nieuwe vorm van toeristenbelasting in te voeren. Het BC stelt voor om de toeristenbelasting één keer per jaar te innen bij iedere niet-ingezetene, waarbij het mogelijk is om vooraf online te betalen of anders bij aankomst op de luchthaven. Het voorstel gaat uit van een tarief van 50 dollar per persoon per jaar. Voor inwoners van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen zal het lagere tarief van 10 dollar gelden en er komt een vrijstelling voor buiten het eiland studerende Bonairiaanse studenten.
Met de inkomsten uit deze nieuwe toeristenbelasting wil de overheid investeren in de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de infrastructuur en van het toeristisch product van Bonaire. ,,De inkomsten kunnen ook ingezet worden om de lokale cultuur te bevorderen en Bonaire daarmee als een authentiek en uniek eiland te positioneren. Een belangrijk doel is om meer inkomsten te creëren door te investeren in trainingen en opleidingen, zodat meer inwoners actief kunnen participeren in toerisme en een goed inkomen kunnen verdienen”, aldus het BC.
In de concept-verordening wordt ook een hogere belasting voor cruisetoeristen voorgesteld. ,,Bonaire onderhoudt goede contacten met de grote cruisemaatschappijen. Recentelijk zijn er gesprekken gevoerd met de grotere cruisemaatschappijen en in deze gesprekken heeft een grote meerderheid te kennen gegeven dat zij de voorgestelde verhoging ondersteunen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).