Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Wie gisteravond rekende op vuurwerk in de Eilandsraad kwam bedrogen uit. Vijf minuten nadat waarnemend gezaghebber Reynolds Oleana de vergadering had geopend konden de aanwezigen weer naar huis.

bonboycotOleana schorste de vergadering omdat er geen quorum was doordat de voltallige coalitie van MPB en UPB vlak voor aanvang het pand had verlaten. Morgen zal de vergadering worden hervat, quorum of geen quorum.
Partido Demokratiko Boneriano (PDB) zag in de ontwikkelingen rond Chogogo Dive & Beach Resort aanleiding om een vergadering met spoedeisend karakter aan te vragen. Ze wilden van het Bestuurscollege (BC) uitleg over de beslissing van gezaghebber Edison Rijna om een mondelinge gedoogbeschikking af te geven voor het Chogogo-resort voor de aanleg van een kunstmatig strand. Omdat Rijna als lid van het BC en als gezaghebber tezamen de uitvoerende macht en dagelijks bestuur uitoefent was hij specifiek uitgenodigd om het gevoerde beleid in de Eilandsraad te komen verantwoorden. ,, Gezien het onderwerp, uw mogelijke rol in dezen en het feit dat u hiertoe ter verantwoording bent geroepen door de Eilandsraad, zijn uw verschillende functies voor dit onderwerp niet te verenigen. Daarom lijkt het ons, uit het oog van goed bestuur, scheiding der functies en een goed verlopende raadsvergadering, beter dat u voor deze vergadering uw rol als voorzitter van de raad overdraagt aan de waarnemend gezaghebber Reynolds Oleana”, zo liet fractievoorzitter van de PDB, Clark Abraham, Rijna gisteren in de loop van de dag weten.
En inderdaad was het Oleana die de raadsvergadering voorzat en zich geconfronteerd zag met slechts drie leden van de PDB en Eilandraadslid Daisy Coffie. ,,Alle leden van de coalitie waren wel aanwezig in het pand omdat er een commissievergadering was maar vlak voor aanvang van de vergadering zijn ze vertrokken”, aldus Abraham die aankondigde een actie te willen beginnen om handhaving af te dwingen en vanochtend om 10.00 uur een persconferentie houdt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).