Al het nieuws

Rijksvertegenwoordiger spreekt van ‘milieudelict Chogogo’

Van onze redactie
Kralendijk - De Rijksvertegenwoordiger heeft het MPB/UPB- Bestuurscollege van Bonaire om opheldering gevraagd in de kwestie-Chogogo. Hij wil uiterlijk vrijdag antwoord.

F02ChogogoDit doet waarnemend-rijksvertegenwoordiger Jan Helmond ‘in het kader van het bevorderen van goed bestuur’, zo blijkt uit een brief in het bezit van het Antilliaans Dagblad.
Zijn vragen gaan over ‘een lopend toezicht- en handhavingsdossier’, namelijk de casus Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire, waarover deze krant vorige week berichtte dat na een ‘dringende bestuursopdracht’ van het BC aan de lokale ambtelijke top om een oplossing te vinden voor het ontbreken van de vergunning om een kunstmatig strand aan te leggen, geadviseerd werd tot een ‘mondelinge gedoogbeschikking’.
Diverse Haagse ministeries in Den Haag ‘kijken mee’, zo blijkt, namelijk Infrastructuur en Waterstaat (IenW); Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); en natuurlijk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Het onderwerp Chogogo op Bonaire en de wijze van toezicht en handhaving op de bouwontwikkelingen is de afgelopen weken ‘een bron van speculatie en media-aandacht geworden’, aldus de rijksvertegenwoordiger. Ook bij hem en bij IenM, LNV en BZK ‘zijn hierover signalen binnengekomen’. Daarbij is niet meer duidelijk wat feiten zijn en wat fictie.
,,In essentie vindt een maatschappelijke discussie plaats over het al dan niet rechtmatig optreden van het BC bij overtredingen van de bouw-, milieu- en natuurwetgeving,” schrijft Helmond. Hij wijst erop dat de Nederlandse minister van IenW hierbij een verantwoordelijkheid heeft.
Chogogo is bovendien een ‘voorbeelddossier’ als het gaat om het toezicht en handhavingsprogramma Bonaire. De rijksvertegenwoordiger wil daarom dat ‘er zicht komt op de feiten’, ook vanwege de rol van het Rijk (lees: Nederland) in het kader van handhaving van natuur- en milieuwetten.
Helmond vraagt een compleet chronologisch overzicht, met alle bijbehorende documenten zoals BC-besluiten, dwangmiddelen, eventuele relevante advisering vanuit diverse diensten en verslagen. Den Haag wil namelijk weten of het politieke bestuur in Kralendijk ‘zorgvuldig en correct heeft gehandeld’, mede in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur.
De rijksvertegenwoordiger stelt een reeks concrete vragen die ‘in ieder geval dienen te worden beantwoord’. Waaronder de vraag of er is besloten te gedogen, zo ja, waarom en de advisering daartoe. Ook of er overleg is geweest tussen BC en de eigenaren van het resort (Hans Schellevis, ook bekend van het bestaande Chogogo resort op Curaçao) en of daarbij ‘afwijkende afspraken zijn gemaakt’.
Is er een dwangsombeschikking naar de eigenaren verstuurd en is overgegaan tot inning van de dwangsom, zo nee, waarom is besloten deze niet te innen? Zo wil de rijksvertegenwoordiger weten.
Hij spreekt in zijn brief van ‘het natuur- en milieudelict dat als gevolg van het handelen van het eigenaren van het resort plaatsvindt’, iets wat in het coördinerend overleg tussen de departementen en het openbaar lichaam Bonaire in het kader van toezicht en handhaving is besproken.
,,Is het BC zich bewust van de voortzetting van dit misdrijf en gaat zij hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie,” vraagt de waarnemend rijksvertegenwoordiger op indringende wijze.
Hij wil weten of het inderdaad zo is dat de eigenaren van Chogogo een kort geding hebben aangespannen tegen de dwangsombeschikking. ,,Klopt het dat er inmiddels toeristen verblijven op het resort en zijn daartoe door u alle benodigde vergunningen afgegeven?”, meldt de brief ten aanzien van gezaghebber Edison Rijna.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).