Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In een brief, die naar gisteren bleek afgelopen dinsdag is verstuurd, vraagt het Bestuurscollege (BC) demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de voorgenomen campagne met betrekking tot het onderwerp ‘Energiebesparing in Caribisch Nederland’ voorlopig aan te houden.

bononbekendGedeputeerden Hennyson Thielman en Nina den Heyer laten in de brief weten verbaasd te zijn over de aanpak van het onderzoek en over de conclusies die vervolgens worden getrokken.
Bij het onderzoek door Milieu Centraal gaat het om een digitale vragenlijst. ,,Ervaring leert dat de respons hierop gering zal zijn”, aldus het BC. ,,Ondanks de niet representatieve uitkomst zijn er toch conclusies getrokken die bovendien opnieuw onbekendheid met het leven in CN verraden.” Vervolgens wordt in de brief ingegaan op deze conclusies en op de maatregelen die door Ollongren worden genoemd in haar brief aan de Tweede Kamer. De gedeputeerden houden de minister voor dat huishoudens in CN gemiddeld meer elektriciteit verbruiken dan in Europees Nederland (EN) maar dat dit ook voor de hand ligt. ,,CN houdt het koel dankzij elektriciteit en EN houdt het warm dankzij het gas.” Ze laten de minister weten dat volgens hen de voorbeelden die in haar brief genoemd worden niet zullen leiden tot de gewenste verduurzaming en zeker niet tot vergroting van het draagvlak onder de bevolking.
Het uitgangspunt dat er nog veel bezuinigd kan worden op het gebruik van elektriciteit wordt door het BC weerlegd. ,,Omdat 40 procent van de bevolking onder het bestaansminimum leeft en de tarieven voor water en elektriciteit aanzienlijk hoger liggen dan in EN, bezuinigen veel burgers nu al noodgedwongen op energieverbruik.” Volgens het BC is het veel effectiever wanneer het kabinet het investeringsplan omarmt dat energiebedrijf WEB ruim een jaar geleden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voorgelegd. ,,Dat plan houdt een verhoging van duurzaam opgewekte elektriciteit tot 80 procent van het totale gebruik en zal tevens leiden tot verlaging van de tarieven.” Het BC nodigt de minister uit zo snel mogelijk in overleg te treden ‘omdat haar brief veel reacties heeft losgemaakt in de gemeenschap’.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).