Al het nieuws

‘Belangrijk om arbeidsvrede en een gezonde werkomgeving te waarborgen’

Van onze correspondent
Kralendijk - Afvalverwerkingsbedrijf Selibon zegt het recht van elke werknemer om zijn eigen vakbond te kiezen te respecteren en noemt dit zelfs een ‘heilig’ recht. Het bedrijf wordt er naar eigen zeggen onterecht van beschuldigd zijn werknemers ervan te weerhouden zich aan te sluiten bij een andere vakbond. 
F15 BON beschuldigingen,,Als verantwoordelijk werkgever trekken wij geen vakbond voor”, aldus Rudsel Leito, directeur van Selibon. ,,In de afgelopen weken zijn er veel beschuldigingen en insinuaties geweest in de pers en sociale media. Er zijn anonieme berichten rondgestuurd met negatieve en verkeerde informatie omtrent het standpunt van Selibon ten opzichte van het geschil tussen de werknemers en de vakbond.” Leito zegt meestal niet te reageren op ‘moddergooien’ maar in dit geval als directie genoodzaakt te zijn de situatie te verduidelijken. ,,Als enig afvalbedrijf op het eiland is het voor ons belangrijk om arbeidsvrede en een gezonde werkomgeving te waarborgen.”
Selibon zegt gebonden te zijn aan een clausule met de Algemene Bond Van Overheids en Overig personeel (Abvo), de zogeheten diagonale bepaling. Hierin staan onder andere de voorwaarden omtrent het beëindigen van het lidmaatschap. ,,Selibon en Abvo hebben een overeenkomst voor wat betreft de inhouding van het contributiegeld van het lid van de vakbond. Dit bedrag wordt door Selibon van het salaris van de werknemer ingehouden. Dit is wettelijk vastgelegd en kan alleen met wederzijds goedvinden verbroken worden.”
Kortgeleden ontving Selibon een kennisgeving van de Algemene Federatie voor Bonairiaanse Werknemers (AFBW) om hen te erkennen als enige vakbond van de werknemers. De meerderheid van de werknemers zou zich bij hen hebben aangesloten. Leito: ,,Op geen enkel moment hebben we geweigerd AFBW te erkennen als vakbond, maar we moesten juridisch advies inwinnen in verband met de genoemde clausule met Abvo. Daarna hebben we Abvo op de hoogte gesteld van de situatie en het verzoek om erkenning van AFBW. Abvo op zijn beurt heeft geweigerd de overeenkomst met Selibon te verbreken”, aldus Leito. Hij zegt niet 2 keer contributie in te kunnen houden. De werknemers zijn lid van Abvo tot eind dit jaar. Selibon is onpartijdig in dit geschil en als zodanig heeft het bedrijf de hulp ingeroepen van een mediator. Deze gaat een referendum organiseren om uit deze impasse te komen. ,,Selibon zal altijd de wens van de meerderheid van de werknemers respecteren. Ongeacht welke vakbond ze kiezen”, verzekert Leito. 

Selibon beschouwt de beschuldigingen van bedreiging en intimidatie jegens de werknemers als zeer ernstig en noemt ze onwaar. ,,Het is onaanvaardbaar dat één persoon of groepje op deze manier onenigheid en wantrouwen probeert te brengen in ons bedrijf”, zegt Leito. Tijdens een algemene vergadering met de werknemers heeft Selibon uitgelegd wat er gaande is. Daarnaast heeft de vakbond AFBW uitleg verschaft omtrent het juridisch struikelblok.

 

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).