Al het nieuws

Spoedig groen licht nodig voor investeringsplan WEB Bonaire

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - WEB Bonaire wacht nog altijd op groen licht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft de bezoekende Kamerleden verzocht om de demissionaire regering van premier Mark Rutte te wijzen op het belang van spoedige instemming.

webDat komt ten goede aan de leveringszekerheid, daarmee kunnen de tarieven voor stroom stapsgewijs dalen en kan het productieproces duurzamer worden. Vooral dit laatste is een wens van het Nederlandse parlement.
De Tweede Kamerdelegatie die afgelopen week voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) met de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten op Bonaire verbleef, heeft haar aanwezigheid op het eiland aangegrepen om zich op de hoogte te stellen van de ambitieuze investeringsplannen van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).
Vanwege de sterk gestegen vraag naar elektriciteit en de verwachting dat deze ontwikkeling voortduurt moet de productiecapaciteit worden opgevoerd. ,,WEB wil de daarvoor benodigde investering benutten om het opwekken van elektriciteit te verduurzamen”, aldus een persverklaring van Rosann Jansen en Rudelaica Magdalena van de communicatieafdeling van het nutsbedrijf.
,,Meer gebruik van wind- en zonne-energie zal bovendien leiden tot een forse verlaging van het elektriciteitstarief. Het voorstel van WEB is geheel in lijn met de wensen van de Tweede Kamer, zoals deze zijn vastgelegd in verschillende moties”, vervolgt het communiqué.
Directieleden van WEB spraken met de Kamerleden en financieel directeur Joanne Balentien-Nicastia lichtte de uitgewerkte plannen toe. Deze zijn vorig jaar aan Economische Zaken en Klimaat voorgelegd, maar dat ministerie ‘heeft nog altijd geen knoop doorgehakt over het subsidieverzoek’. Minister Stef Blok is minister van het ministerie dat verder twee staatssecretarissen telt: Mona Keijzer en Dilan Ye?ilgöz-Zegerius.
WEB Bonaire laat er in het persbericht geen misverstand over bestaan: ,,De tijd begint te dringen: als niet in oktober een besluit wordt genomen, moeten extra dieselgeneratoren worden ingezet, waardoor WEB meerjarig afhankelijk zal blijven van dure, vervuilende olie.”
De presentatie aan de Kamerleden werd bijgewoond door gedeputeerde Nina den Heyer. Zij benadrukte dat het Bestuurscollege (BC) van Bonaire volledig achter het initiatief van WEB staat.
WEB-directielid Balentien-Nicastia deed aan het slot van de bijeenkomst een beroep op de Nederlandse parlementariërs om er bij het kabinet-Rutte in Den Haag op aan te dringen ‘op korte termijn een positief besluit te nemen’, zodat de leveringszekerheid kan worden gegarandeerd, de stroomtarieven op het eiland stapsgewijs kunnen dalen en het productieproces kan worden verduurzaamd.

Video ‘Let’s do it together’
WEB is opgericht in 1963 en is eigendom van het openbaar lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 17.000 huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire.
De energie- en watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. ,,De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt”, aldus het nutsbedrijf op LinkedIn. ,,In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.”
Het team van WEB telt ruim 130 medewerkers. Zij werken samen onder het motto ‘Let’s do it together’, in het sterke besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is. Het energiebedrijf heeft een video geproduceerd over de jongste werkzaamheden en ontwikkelingen in verband met de uitbreiding van WEB. Deze video staat momenteel elders op deze website.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.