Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Union di Konsumidó Boneiru (Unkobon) roept alle betrokkenen op Bonaire en in Europees Nederland (EN) op ‘om nu eindelijk’ keihard te gaan werken aan het zo snel mogelijk vaststellen van een realistisch sociaal minimum op Bonaire.

bonminimumVolgens de consumentenorganisatie kunnen met gewenste kostenverlagingen ‘die mogelijk ooit in een onzekere toekomst worden gerealiseerd’, vandaag de huur, stroom, water en levensmiddelen niet worden betaald.
Het sociaal minimum is volgens de rijksoverheid ‘het minimale bedrag dat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien’ en het is het fundament onder de armoedebestrijding. In EN bestaat daarom al sinds jaar en dag een formeel vastgesteld sociaal minimum voor alleenstaanden en voor gehuwden of samenwonenden. Het minimumloon gelijk aan het sociaal minimum voor gehuwden of samenwonenden en de socialezekerheidsuitkeringen zijn daar weer aan gekoppeld. ,,Zo is voor werkenden én niet-werkenden een menswaardig bestaan gegarandeerd”, aldus Unkobon.
Hoe anders is het volgens de organisatie in Caribisch Nederland (CN). Na jarenlange signalen en vele rapporten over de schrijnende armoede in de Caribische gemeente en na aanhoudende parlementaire druk, is ook hier in 2019 het sociaal minimum berekend voor verschillende huishoudens. ,,Op Bonaire blijkt meer dan de helft van de huishoudens een inkomen te hebben onder het berekende sociaal minimum. Toch is in 2019 voor CN het fundament onder de armoedebestrijding, een formeel vastgesteld sociaal minimum, als stip aan de horizon naar de toekomst verschoven. Zolang dit fundament er niet is, komt het niet goed met de ‘working poor’ en mensen met een uitkering in CN”, aldus Unkobon.

Nederland heeft volgens de consumentenorganisatie in 2019 de werkelijkheid omgedraaid. ,,In plaats van een op kosten gebaseerd sociaal minimum zijn er in 2019 onrealistisch lage ijkpunten vastgesteld, die uitgaan van verlagingen van de kosten van levensonderhoud die moeten worden bereikt met voorgenomen overheidsmaatregelen. Maar die overheidsmaatregelen zijn voornamelijk uitgestelde voornemens die in 2021 zelfs het planstadium nog niet hebben bereikt.” Voor Bonaire is het berekende sociaal minimum bovendien 45 tot 50 procent hoger dan de ‘uit de hoed getoverde ijkpunten’.
In EN is het minimumloon 37 procent hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande en op Bonaire 34 procent lager. ,,Daarom kampt een alleenstaande hier maandelijks met een tekort van de helft van het minimumloon en een sociaal vangnet om dit op te vangen is er niet. Hetzelfde geldt voor mensen met een uitkering.” Zoals blijkt uit verschillende onderzoeken heeft dat al jaren ernstige maatschappelijke gevolgen voor de vele gezinnen die in armoede leven en waarin kinderen in erbarmelijke omstandigheden opgroeien.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).