Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) deed gisteren een poging om de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals (BBT) tegen te houden. Minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde deze week aan voornemens te zijn om BBT op 6 april op te richten.

bbt2Van Raan stelde de commissie EZK voor de minister te verzoeken ‘geen onomkeerbare stappen te nemen’, maar zijn verzoek werd later op de dag ingetrokken.
Volgens Van Raan is de Kamer ondanks verzoeken daartoe niet voldoende geïnformeerd door de minister, ‘ook al vindt de minister dat dat wel zo is’. Het Kamerlid, dat fel tegen de oprichting van BBT is, stelde de commissie voor Van ’t Wout te vragen de oprichting uit te stellen tot de volgende procedurevergadering van de vaste commissie EZK. De commissie zal op 13 april samenkomen in nieuwe samenstelling na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer.
De EZK-minister stuurde eerder deze week een uitgebreide toelichting naar de Kamer met de redenen waarom volgens hem BBT moet worden opgericht. Hij stelde daarin dat dit noodzakelijk is om de brandstofvoorziening op Bonaire zeker te stellen. Zonder BBT zouden de elektriciteitsvoorziening en het auto- en luchtverkeer in gevaar komen.

Van Raan is boos over die toelichting. Hij wees in zijn ingetrokken verzoek op nog steeds openstaande vragen over BBT uit het Schriftelijk Overleg (SO) op 4 december en andere overleggen en mailwisselingen.
Een beleidsmedewerker van de PvdD schreef namens Van Raan: ,,Hoewel zij dit niet als hun taak zien, hebben medewerkers van de Tweede Kamerfractie van de PvdD nu zelf een inventarisatie gemaakt van de openstaande vragen uit het SO van 4 december. Hieronder vallen onder meer de vragen hoe het kabinet zelf en de Bonairiaanse autoriteiten de situatie zo ver hebben laten komen door private partijen niet aan hun verantwoordelijkheden te houden, welke beleidsalternatieven er zijn overwogen, of de Kamer hier stukken over kan ontvangen en de vraag hoe de miljoeneninvestering in fossiele brandstofterminals voor de lange termijn binnen de energietransitie en klimaatdoelstellingen van het kabinet passen.”
Een Kamerlid kan verzoeken indienen bij een commissie waar hij lid van is. Pas als een Kamermeerderheid dit steunt wordt het daadwerkelijk uitgevoerd. Het is niet bekend of de PvdD alsnog een poging zal doen om de oprichting van BBT, waarin de staat vooralsnog 100 procent deelneemt, tegen te houden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.