Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In de nieuwe noodverordening die gezaghebber Edison Rijna gisteren heeft getekend staan slechts kleine wijzigingen in vergelijking met de verordening van 28 september 2020.
maatregelenSport- en fitnessclubs mogen weer open, mits ze zich houden aan duidelijk gestelde voorwaarden. Dit geldt ook voor casino’s. Nachtclubs, discotheken, seksinrichtingen en sauna’s blijven vooralsnog gesloten. Het luchtruim en de haven van Bonaire blijven gesloten voor directe vluchten en scheepvaart uit hoogrisicolanden, waaronder Aruba en Sint Maarten. De nieuwe verordening ging gisteren in en geldt tot 15 november.
In de nieuwe noodverordening wordt er nog steeds vanuit gegaan dat reizigers vanuit hoogrisicolanden ook via een omweg naar Bonaire kunnen komen. Mede daarom blijft voor alle vluchten uit Europa, Curaçao en Canada gelden dat de passagiers van 13 jaar en ouder een negatieve PCR-test moeten laten zien bij aankomst op Bonaire. Kunnen zij dit niet, dan gaan ze op eigen kosten 14 dagen in quarantaine.
Het blijft verboden om evenementen te organiseren of hieraan deel te nemen. Uitzondering wordt gemaakt voor wettelijke of noodzakelijke samenkomsten, uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen. Hierbij mogen niet meer dan tien personen aanwezig zijn. Andere groepen mogen slechts uit drie personen bestaan die de anderhalve meter afstand in acht houden.
Onderwijsinstellingen, voor- en naschoolse opvang, niet-essentiële winkels, bedrijven en instellingen, sport- en fitnessclubs en casino’s mogen open, mits wordt voldaan aan de strikte maatregelen die gesteld zijn door de afdeling Publieke Gezondheid. Voor de twee laatstgenoemde groepen geldt dat er slechts gebruik mag worden gemaakt van 50 procent van de bezettingscapaciteit, dat er een gastenregistratie wordt bijgehouden en dat de kleed- en doucheruimtes gesloten blijven. De horecagelegenheden mogen ook open zijn onder ongeveer dezelfde regels als hierboven genoemd. Als extra eis wordt gesteld dat zij, net als de casino’s, de deuren om 22.00 uur sluiten.
In de nieuwe noodverordening dringt de gezaghebber erop aan om nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Volgens Rijna zijn er op dit moment voldoende middelen beschikbaar om de veiligheid en volksgezondheid te waarborgen. Tegelijkertijd is hij van mening dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en de volksgezondheid dat deze maatregelen van kracht blijven om verspreiding van het coronavirus in te perken.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).