Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De veelbesproken ‘Coronawet’ - de tijdelijke wet die maatregelen tegen het virus een wettelijke basis moet geven - zal ook gelden voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Maar het kabinet wil maatwerk toepassen omdat de omstandigheden per eiland sterk verschillen. De wet zal de nu gebruikte noodverordeningen overbodig maken.

besDat antwoordt het kabinet op vragen vanuit de commissie voor Justitie en Veiligheid van CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Ook wordt verduidelijkt waar de verantwoordelijkheden liggen op de eilanden, omdat zij buiten Europees Nederland een andere bestuurlijke constructie kennen. Ieder eiland vormt zijn eigen ‘veiligheidsregio’. De gezaghebbers (en voor Sint Eustatius de regeringscommissaris) vervullen de rol die de voorzitters van veiligheidsregio’s in Nederland hebben. Zij leggen verantwoording af aan de eilandsraden en ‘nemen de opvattingen van de eilandsraden’ mee in hun besluitvorming.

Om maatwerk te kunnen leveren, wordt voor elke eiland een ministeriële regeling opgesteld. ,,Over de procedure voor de totstandbrenging van deze ministeriële regeling worden op dit moment bestuurlijke afspraken gemaakt met de gezaghebbers.” Volgens het kabinet is er veel draagvlak voor de maatregelen op de eilanden, omdat de inwoners beseffen hoe kwetsbaar de gezondheidsvoorzieningen zijn. ,,Een grootschalige uitbraak op de eilanden kan men zich om die reden niet permitteren.”

De gezaghebbers zijn niet helemaal zelfstandig in hun besluiten. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ook in Caribisch Nederland de verantwoordelijke bewindsman en kan opdrachten geven aan de gezaghebbers bij de bestrijding van de pandemie. Toch hebben de eilandbesturen tot nu toe een aparte positie: ,,Anders dan in Europees Nederland heeft de minister geen opdrachten gegeven aan de gezaghebbers, maar is hij met de gezaghebbers in overleg getreden.”

Het kabinet stelt GroenLinks gerust, dat ook op de BES-eilanden de mensenrechten gewaarborgd blijven. ,,Als er maatregelen getroffen worden die een beperking vormen van grondrechten, vloeien de vereisten van noodzakelijkheid en proportionaliteit ook voort uit de desbetreffende grondrechtelijke bepalingen.” De proportionaliteit van de maatregelen wordt volgens de bewindslieden verzekerd door de aanpak af te stemmen op de situatie op de ver van Nederland gelegen eilanden en de kleine omvang van de samenlevingen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).