Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - In een beschikking van 17 februari 2020 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Saba en Sint Eustatius 93 afstammelingen en een onbekend aantal mogelijke afstammelingen van de in 1903 overleden Cornelis Martis als zijn erfgenamen aangewezen.

bonerfZij erven het terrein aan de Kaya Korona, gelegen naast Peking Supermarkt, dat nog steeds op naam van Martis stond. Tegelijkertijd heeft de rechtbank de verkoop van het terrein met een grootte van 7.275 vierkante meter aan de eigenaar van Peking Supermarkt goedgekeurd voor een bedrag van 350.000 dollar.

Cornelis Martis was volgens zeggen een zoon van de op Bonaire bekende Papa Cornes. Hij werd geboren op 16 september 1826 en overleed op 17 september 1903. Martis kreeg negen kinderen uit twee huwelijken. Van vier van deze kinderen hebben zich in totaal 93 afstammelingen gemeld om te participeren in het proces. De rechter noemt het in zijn beschikking aannemelijk dat er nog honderden afstammelingen zijn op zowel Bonaire als op Aruba, Curaçao, de Bovenwindse Eilanden en de Verenigde Staten.

De verzoeker in het geding, Edgar Tjen-A-Kwoei, heeft verzocht het onbebouwde stuk grond ten gunste van alle rechthebbenden te mogen verkopen om daarna de opbrengst te verdelen. De rechter stemde hiermee in omdat hij het een redelijke en snelle manier vindt om na 120 jaar de erfenis te doen toekomen aan de nazaten van Cornelis Martis. Omdat er zich in de toekomst nog meer afstammelingen kunnen melden, Martis had immers nog vijf kinderen, moet er van de rechter 50.000 dollar op een aparte rekening bij notaris Aniek Schouten worden weggezet.

De rest van de opbrengst van 350.000 dollar wordt gelijkelijk verdeeld over de vier overleden kinderen van Martis, waarna de afstammelingen van deze kinderen het erfdeel ontvangen waar zij volgens de afstammingsgegevens van de afdeling Burgerzaken recht op hebben. Van één van de kinderen hebben zich 76 afstammelingen gemeld. Voor hen is de spoeling dus dun. De afstammelingen van de andere drie kinderen kunnen rekenen op een aanzienlijk hoger bedrag.

Iemand die niet op de lijst van 93 erkende erfgenamen voorkomt, maar meent toch erfgenaam te zijn, kan contact opnemen met notaris Aniek Schouten op Bonaire. Men moet dan alsnog aantonen dat men erfgenaam is. Schouten reserveert het bedrag van 50.000 dollar gedurende vijf jaar om eenieder die bewijst erfgenaam te zijn, te kunnen betalen wat hem of haar toekomt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.