Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - De handhaving van natuur- en milieuwetgeving moet volgens de Raad voor de Rechtshandhaving veel beter. toezichtUit onderzoek van de Raad is gebleken dat er in Caribisch Nederland (CN) weinig aan toezicht en handhaving wordt gedaan. De Raad vindt het belangrijk dat hier verandering in komt. Niet alleen omdat behoud van die natuur economisch gezien betekenis heeft, maar zeker ook omdat de bewoners van de eilanden daar blijvend van moeten kunnen genieten. En omdat die natuur gewoon goede bescherming verdient.

Organisaties kijken naar elkaar en werken weinig samen en medewerkers van de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius met opsporingsbevoegdheid maken geen gebruik van hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de handhaving. Als voorbeeld noemt de Raad de geitenproblematiek. Op alle drie de eilanden is het verboden geiten los te laten lopen, maar op geen van de eilanden wordt dat verbod gehandhaafd. De gevolgen voor de vegetatie op het land en voor de koralen in zee zijn desastreus. Ook ontbreekt het aan wettelijke voorgeschreven beleidsplannen, een verantwoordelijkheid van zowel de openbare lichamen als de Rijksoverheid.

De politie, het openbaar ministerie (OM), de lokale natuurbeschermingsorganisaties en de openbare lichamen zullen onderling goed moeten afspreken wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat er extra inspanningen nodig zijn, staat volgens de Raad buiten kijf. Zij noemt in haar rapport een aantal noodzakelijke stappen om toezicht en handhaving op het terrein van natuur- en milieuwetgeving op peil te brengen en doet in het rapport daarvoor een aantal concrete aanbevelingen aan de betrokken organisaties.

Over de Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) laat de Raad zich opmerkelijk positief uit. ,,De stichting heeft enkele medewerkers met BavPol-status en zij leveren een daadwerkelijke, maar bescheiden bijdrage aan de handhaving van natuurwetgeving. We zijn positief over de intensivering van de samenwerking tussen het OM BES en Stinapa sinds 2017”, aldus de Raad in haar rapport.

In het onderzoek lag de focus op een van de belangrijkste oorzaken voor de bedreiging van de natuur op en rond de eilanden, namelijk loslopend vee. Ook heeft de Raad nadrukkelijk gekeken naar handhaving van het verbod vuil te storten. De natuurlijke schoonheid van de eilanden vormt immers het visitekaartje voor de toeristen van wie de eilanden voor een groot deel afhankelijk zijn.

Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat er wel wordt gewerkt aan plannen om het geitenprobleem aan te pakken, maar dat daar nauwelijks tot geen vervolg op komt. Wat betreft de bestrijding van zwerfvuil heeft de Raad grote verschillen geconstateerd tussen de drie eilanden. Op Saba wordt direct opgetreden als er sprake is van illegaal gedumpt afval. Saba maakt dan ook een bijzonder schone indruk. Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius slaagt er steeds beter in illegale afvaldumpingen aan te pakken. Aan de andere kant is Bonaire er de laatste jaren bepaald niet schoner op geworden, handhaving van het verbod afval te dumpen vindt nauwelijks plaats.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).