Al het nieuws

 Van onze correspondent

Kralendijk - De angst voor de periode die voor ons ligt is reëel en terecht. Het strategisch masterplan kan de prullenbak in want de pijlers die de basis vormden voor deze plannen zijn verdwenen. bonaireDe grootste inkomstenbron voor het eiland, het toerisme, is totaal opgedroogd en niemand weet hoe het herstel zal zijn. Deze weinig opbeurende vaststellingen schotelt Adnan Hassan de lezers van Bonaire voor in een artikel.

Adnan Hassan woont langere tijd op Bonaire en heeft in meer dan vijftig landen gewerkt als investeerder, ondernemer, auteur en adviseur. Hij analyseert in het artikel de gang van zaken rond het coronavirus en de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen. ,,De verwoesting als gevolg van de sluiting van het eiland was erg, maar ook als deze maatregel niet was genomen zouden er weinig economische activiteiten zijn. Er zou niemand gekomen zijn omdat alle vluchten en afvaarten gestopt zijn”, aldus Hassan.

Nu het leven langzaam weer wordt opgestart zien we volgens Hassan de gevolgen pas goed en volgens hem is dit het moment om te beginnen met een reset van het eiland. In zijn visie moet Bonaire een toekomst ontwikkelen die niet afhankelijk is van één bedrijfstak. De nabije toekomst ziet hij somber in. Bonaire zal volgens hem worden meegezogen in een ongekende wereldwijde werkeloosheid en dit zal door iedereen gevoeld worden. Voor de toekomst ziet hij echter ook kansen voor het eiland. Bonaire moet volgens hem aantrekkelijk worden voor haar inwoners door een samenleving te creëren die voor iedereen zorgt, die zelfvoorzienend is en waar een gevoel van veiligheid heerst. Hij stelt voor om te focussen op kwaliteitstoerisme en op gepensioneerden die in gemeenschappen op het eiland kunnen wonen.

,,De richting die tot nu toe is gekozen in de masterplannen gaat over ‘Blue Destination’ en ‘Divers Paradise’. Daarnaast moeten we een masterbrand hebben als een Destination for Mindful and Creative Spirits die een diepere link heeft met de echte rijkdom van Bonaire: haar waardevolle land, natuur en cultuur”, zo legt hij in het artikel uit. Andere zaken waar in de toekomst volgens hem nadrukkelijk op moet worden ingezet, zijn het verbeteren van de infrastructuur, het onderwijs, de cultuur en het aantrekken van creatieve geesten. Hij eindigt positief door te stellen dat we uit deze crisis een kans kunnen creëren voor een welvarende toekomst voor iedereen. ,,De beste dagen van Bonaire liggen voor ons als we maar proactief zijn.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).