Al het nieuws

Van onze correspondent

Kralendijk - De directie van Bonaire International Airport (BIA) laat onderzoek doen naar hoe Flamingo Airport zich het beste kan ontwikkelen om ook in de toekomst de cruciale rol als motor van de Bonairiaanse economie te kunnen blijven vervullen.

bontoekomstDe directie van BIA heeft bedrijf Naco opdracht gegeven het bestaande masterplan te actualiseren. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen van luchthavens en is in 1949 opgericht door Albert Plesman, die voorzag dat er gespecialiseerde kennis nodig was bij het ontwikkelen van vliegvelden over de hele wereld. Tegenwoordig werken er 5.000 professionals in 35 landen om 600 vliegvelden toekomstbestendig te maken.

In de opdracht van het Bestuurscollege staat dat er in het masterplan rekening moet worden gehouden met het Strategisch Toerismeplan, het Blue Destination-concept, de groei van de bevolking en het aantal bedrijven en met de ambitie van het Bestuurscollege (BC) om de economie duurzaam te ontwikkelen met behoud van natuur en cultuur. De komende maanden verkent Naco drie varianten: Een verplaatsing van de luchthaven naar het gebied nabij de huidige verkeerstoren en brandweerkazerne, het uitbouwen van de bestaande luchthaven met een nieuwe terminal voor het internationale verkeer en ten derde de bestaande luchthaven handhaven voor intereilandelijke verkeer en een nieuwe terminal met platformen voor alleen internationaal verkeer.

De uitkomsten worden in juli aan het BC gepresenteerd, waarna meteen na de zomer een uitgebreide inspraakronde volgt, waarbij niet alleen direct betrokken partijen worden gehoord, maar ook de bevolking en de maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om tijdens inloopbijeenkomsten hun mening te geven en mee te denken over de plannen. Het is de bedoeling dat voor het einde van het jaar een definitieve keuze wordt gemaakt voor één van de varianten. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook onderzoek wordt gedaan naar de milieuaspecten. Na de aanbesteding en de uitvoering kan de nieuwe luchthaven naar verwachting in de loop van 2026 in gebruik worden genomen.

Na de oplevering in 2026 zal het vernieuwde Flamingo Airport aan de eisen voldoen die aan een internationale luchthaven worden gesteld qua capaciteit, efficiency, reizigerscomfort, veiligheid en duurzaamheid. Het vliegveld zal dan berekend zijn op de verwachte groei van het toerisme en het zakenverkeer en op het vliegverkeer tussen de eilanden. Het gehele proces wordt gemonitord door een stuurgroep onder voorzitterschap van gezaghebber Rijna, waarin onder meer gedeputeerde Tjin Asjoe en afgevaardigden van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zitting hebben. De stuurgroep brengt advies uit aan het BC en de desbetreffende ministers. ,,De vernieuwing van Flamingo Airport strekt verder dan uitsluitend de terminal en de platformen”, aldus chief executive officer van BIA, Jos Hillen. ,,Wij kijken naar de nieuwste technologieën om het reizigersgemak te verhogen door bijvoorbeeld wachtrijen bij het inchecken en de immigratie te minimaliseren. Voorts gaat er bij de uitwerking van de plannen veel aandacht naar duurzaamheid, zowel bij de keuze voor bouwmaterialen als de dagelijkse activiteiten op de luchthaven. Door aanpassing van de vliegprocedures streven we naar een vermindering van geluidhinder. Ook doen we uitgebreid onderzoek naar eventuele milieueffecten, want wij willen geen schade toebrengen aan de natuur.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.