Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het voortbestaan van de natuur in de voormalige plantage Bolivia op Bonaire wordt, volgens Henk Nijland, ernstig bedreigd. Nijland spreekt namens de vereniging van eigenaren Luga Aleha te Bolivia.

F16 OPBON bolivia,,Het ecologisch waardevolle en kwetsbare gebied is door de eigenaar en voormalig gezaghebber Richard Hart te koop aangeboden aan een Nederlandse projectontwikkelaar die er minimaal 1.500 woningen en een Eco-resort wil bouwen, fietspaden gaat aanleggen en recreatieve en agrarische activiteiten wil ontwikkelen”, aldus Nijland.
De voormalige plantage Bolivia ligt in het noordoosten van Bonaire en beslaat tien procent van het totale grondgebied van Bonaire. De huidige bestemming van Bolivia is ‘open landschap’ met ‘beschermde archeologie’ en ‘waardevolle vegetatie’. Henk Nijland: ,,Ondanks dat is Bolivia bij de laatste wijziging van het bestemmingsplan niet als natuurgebied aangemerkt omdat die bestemming te duur was. In dat geval had de eigenaar namelijk moeten worden gecompenseerd voor planschade en daar was geen geld voor.”
Ruim 20 jaar geleden schreef natuurorganisatie Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity) over de voormalige plantage: ,,Bolivia is van vitaal belang voor de overleving van de flora en fauna op Bonaire in zijn geheel.” Bijna twintig jaar later (2018) bracht de Universiteit van Wageningen een rapport uit in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. In dit rapport staat dat ‘Bolivia een prachtig en uniek natuurgebied is, waarin droge tropische bossen voorkomen welke de meest bedreigde soort bos is in het hele Caribisch gebied. Verder omvat het gebied grotten die van essentieel belang zijn voor de overleving van de vleermuizen en daarmee de flora en fauna van Bonaire.”
Van heel recente datum is de publicatie naar aanleiding van de conventie over biologische diversiteit. Daarin is te lezen: ,,Bolivia heeft een cruciale rol als natuurlijke corridor voor veel Bonairiaanse flora en fauna tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het eiland. Om ecologische fragmentatie op het eiland te voorkomen, is het nodig om grote delen van Bolivia te behouden in hun huidige staat.”
Op basis van deze wetenschappelijke publicaties kan worden geconcludeerd dat Bolivia een belangrijk natuurgebied is dat bescherming verdient. Voordat de plannen van de projectontwikkelaar kunnen worden gerealiseerd, moet de bestemming van het gebied worden gewijzigd. In zo’n procedure wordt openbaarheid en transparantie wettelijk gewaarborgd, zodat betrokken burgers er inzicht in kunnen krijgen en invloed op kunnen uitoefenen. ,,Die openbaarheid is in dit geval ver te zoeken. Wij zijn er tot nu toe niet in geslaagd de procesgang te doorgronden. Websites en ambtenaren spreken elkaar tegen en uit onze contacten met medewerkers van de Dienst Ruimtelijke Ordening blijkt dat men ervan uitgaat van dat de eigenaar bepaalt en dat het hier nu eenmaal zo werkt. En daar wordt bij wijze van grap nog aan toegevoegd dat een bestemming hier sneller kan wijzigen dan een kameleon van kleur”, aldus Henk Nijland. ,,Er wordt mist opgetrokken en verwarring gezaaid zodat de bestemmingswijziging zo geruisloos mogelijk en zonder veel inbreng en tegenspraak van burgers door de politiek/bestuurlijke besluitvorming kan worden geloodst.”
Op de website van ‘estatebolivia’ zijn de plannen echter klip en klaar te lezen. Bonaire Properties nv is van plan maximaal 470 hectare (ha) te gebruiken voor woningbouw, op maximaal 100 ha zal een eco resort worden gebouwd, 300 ha wordt gereserveerd voor landbouw en 10 ha zal voor het opwekken van groene energie gebruikt worden.
Er lijkt volgens de vereniging van eigenaren sprake te zijn van een wrange tegenstelling tussen wat de gezaghebber van Bonaire beweert tijdens een internationale conferentie over natuurbehoud en wat er in de praktijk dreigt te gebeuren. Dat blijkt volgens hen uit de lezing die de huidige gezaghebber, Edison Rijna, op 16 oktober heeft gehouden in Brussel, waarin hij aangaf dat hij het goed voor heeft met de natuur op Bonaire. Hij oogstte daarvoor luid applaus. ,,In de praktijk lijkt het er echter op dat zijn beleidsmakers en beslissers het natuurbelang ondergeschikt maken aan het economisch belang. De vraag dringt zich nu op op welke wijze gezaghebber Rijna betrokken is bij de bestemmingswijziging voor Bolivia, waar hij kennis van draagt en op welke wijze hij de bestemmingsplanwijziging gaat blokkeren, of de bestemming van ‘open landschap’ in ‘natuur’ gaat wijzigen.
Verschillende natuurgroeperingen en inwoners van Bonaire maken zich zorgen over de toekomst van Bolivia omdat ze bang zijn dat dit unieke en cruciale stuk Bonaire onomkeerbaar vernietigd zal worden wanneer de plannen van de projectontwikkelaar doorgang vinden.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.