Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire is het eerste eiland in de Caribische regio dat het afval op een aantal stranden gestructureerd en volgens de wetenschappelijke Ospar-methode in kaart brengt.

bonafvalHet doel van Clean Coast Bonaire (CCB) is om door middel van onderzoek aan te kunnen tonen dat er een noodzaak is om concrete maatregelen te treffen die het op Bonaire aangespoelde afval bestrijden. De enige manier om dit doel te realiseren, is de zorgwekkende onderzoekscijfers ten aanzien van zwerfvuil op Bonaire onder de aandacht te brengen bij de lokale overheid en de rijksoverheid.
CCB is een burgerwetenschapsprogramma dat een jaar geleden is gestart met de monitoring van aangespoeld afval op de kustlijn van Bonaire, Het project is een gezamenlijk initiatief van Boneiru Duradero en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Vrijwilligers verwijderden tijdens de viering van het 1- jarig bestaan van CCB 1.530 items op Te Amo Beach over een afstand van 50 strekkende meters, waarvan 815 sigarettenfilters. Te Amo is een populair strand en wordt zowel door toeristen als lokale bewoners gebruikt voor recreatie. Tegelijkertijd is dit strand een belangrijke nestlocatie voor zeeschildpadden.
CCB-coördinator Carolyn Caporusso rapporteert na 1 jaar dat er een totaal van 50.178 items is geïnventariseerd op drie verschillende kustlocaties. Twee van deze locaties bevinden zich aan de oostkust van het eiland, Boka Onima in het noordoosten en Piedra Pretu in het zuidoosten. ,,Er is met opzet een locatie aan de westkust toegevoegd aan het onderzoek om zo een vergelijking te kunnen maken tussen het soort afval dat aanspoelt en het afval dat wordt achtergelaten door strandgebruikers van Te Amo Beach”, aldus Carolyn Caporusso. Het onderzoeksprogramma wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van ‘burgerwetenschappers’ op Bonaire. Op elk van de onderzoekslocaties is vijf keer onderzoek verricht. Op Boka Onima en Piedra Pretu bestaat 90 procent van het gevonden afval uit plastic en styrofoam. Op Te Amo Beach werden meer dan 5.000 sigarettenfilters geregistreerd. Sigarettenfilters zijn gemaakt van plastic en vormen daarmee een bedreiging voor het mariene milieu. CCB maakt gebruik van de ‘Ospar marine litter’-methode, zodat het verzamelde afval geteld en gecategoriseerd wordt. Daarnaast wordt ook getracht de herkomst van het aangespoelde afval te achterhalen. Gemiddeld worden er op Nederlandse stranden 313 items per 100 meter aangetroffen. Het feit dat er op de onderzoekslocaties op Bonaire minimaal 1.400 items en maximaal 7.400 items gevonden zijn, is reden tot zorg.
Zoals eerder aangegeven, kunnen aan de onderzoeksresultaten van CCB conclusies worden verbonden die zouden moeten leiden tot maatregelen en overheidsbeleid in de strijd tegen plastic afval op Bonaire en in de regio. Ospar-onderzoek in Europa heeft geleid tot een verbod binnen de EU op tien specifieke plastic wegwerpproducten. CCB werkt aan bewustwording door informatie te delen met de lokale gemeenschap, de lokale en rijksoverheid en andere regionale ‘marine litter’-programma’s. Daarnaast verzorgt CCB een aantal lessen voor de studenten van mbo-hospitality. CCB organiseert elke tweede zaterdag van de maand een cleanup van 16.00 tot 18.00 uur. Vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen met het onderzoek. Meer informatie is te vinden op onderstaande Facebookpagina.
FACEBOOK Clean Coast Bonaire


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week