Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Eilandgriffier Willem ‘Wimpy’ Cecilia heeft gisteren per direct zijn ontslag aangeboden; hij blijft echter ambtenaar in vaste dienst van de Bonairiaanse overheid. Cecilia zal in zijn nieuwe functie de gezaghebber en het Bestuurscollege (BC) bijstaan.

bonceciliaIn zijn brief aan voorzitter Edison Rijna van de Eilandsraad schrijft ‘dr. W.A. Cecilia MBA’ dat hij nu 8,5 jaar de functie van eilandgriffier heeft en hij ‘zich volledig kan vinden in de stelling dat deze strategische functie niet te lang door eenzelfde persoon moet worden bekleed’.
,,Tevens neem ik mee dat ik vorig jaar gepromoveerd ben naar aanleiding van een onderzoek naar de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel op Bonaire. Het lijdt geen twijfel dat de door mij opgebouwde kennis en ervaring beter tot zijn recht kunnen komen in een nieuwe functie bij het openbaar lichaam Bonaire.”
Cecilia speelt al langer met de gedachte, en heeft hierover met anderen overleg gehad, om in een andere functie bij te dragen aan een goed functionerend en integer bestuur en zodanig bij te dragen aan de legitimiteit van overheidshandelen.
,,Enthousiast word ik altijd als ik mee kan helpen aan integer en stabiel bestuur dat effectiever en efficiënter in staat is om de taken uit voeren en diensten te leveren waar de inwoners recht op hebben.” Het is daarom dat hij met een gerust hart - gezien de bereikte resultaten gebouwd op een degelijk fundering - de Eilandsraad informeert aan het eind van de werkdag op 22 augustus ontslag te nemen als eilandgriffier. De raad moet nu beslissen over een nieuwe interim-griffier.
Cecilia werd in april 2011 benoemd in de functie van eilandgriffier van het openbaar lichaam Bonaire, de eerste na de staatkundige herstructurering van de Nederlandse Antillen in 2010. Naar eigen zeggen stond hij ‘voor een grote uitdaging’ om een volwaardige griffie op te zetten die de Eilandsraad gedegen dient te ondersteunen in zijn controlerende, representatieve en kaderstellende rol.
,,Met volle overtuiging ben ik aan deze verantwoordelijkheid begonnen met als eerste grote uitdaging om alle op grond van de WolBES voorgeschreven verordeningen vastgesteld te krijgen. Groot was ook mijn voldoening toen ik kennisnam van het schrijven van de Rijksvertegenwoordiger van 11 juli 2013 waarbij de Eilandsraad van hem hiervoor een compliment krijgt omdat de invulling hiervan een belangrijke voorwaarde was voor goed bestuur.”
Vervolgens zette Cecilia zijn schouders onder de inrichting van een tijdelijk onderkomen voor de raad zodat het huidige gebouw van het Passangrahan volledig vernieuwd kon worden. Tijdens de vernieuwing werd ook het volledige raadsinformatiesysteem geïnstalleerd en werd er een begin gemaakt om alle stukken rond de besluitvorming van de raad in het raadsinformatiesysteem te plaatsen voor een meer efficiënte werkwijze van de raadsleden.
Op pagina 20
‘Uitvoeringskracht versterken’


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).