Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Voor stichting voor volkshuisvesting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) was 2018 een goed jaar. Er werden verschillende projecten afgerond, de bouw van 500 woningen werd verzekerd en financieel werd een positief resultaat behaald.

fcbDat blijkt uit het jaarverslag 2018, dat op 14 juni werd gepubliceerd. Accountant Deloitte keurde de jaarrekening goed. Daaruit blijkt een positief resultaat van 395.376 dollar. In dit verband heeft FCB via een verscherpt incassobeleid de huurachterstanden inmiddels teruggedrongen tot 9,5 procent eind 2018.
Hoogtepunt in 2018 was het zekerstellen van de bouw van 500 sociale woningen. Daarover bestond jarenlang onzekerheid door het ontbreken van financiering. De komende zeven jaar zullen de huizen worden gebouwd verspreid over zeven wijken. De bouw van de eerste 76 woningen in Nieuw Amsterdam met twee en drie slaapkamers is al begonnen.
De financiering wordt voor een groot deel gedaan door een lening van 4,5 miljoen dollar bij RBC Bank en voor 20 procent (470.000 dollar) uit eigen middelen. Bonaire Builders is na de aanbesteding gekozen als aannemer. Er wordt gebouwd met een snelbouwsysteem met tunnelbekisting voor cementbeton. Nog dit jaar worden de eerste woningen opgeleverd.
Voor de infrastructuur is een overeenkomst bereikt met het Rijk, dat uit de Regio Envelop 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor het hele project van 500 woningen. Ook komt er vanaf 2020 verhuursubsidie. De Eilandsraad is akkoord gegaan met aanvullende voorwaarden. De overeenkomst maakt deel uit van het tussen het kabinet en Bonaire gesloten Bestuursakkoord.
Met Vidanova is overeenstemming bereikt over de financiering van de resterende 424 woningen. Hiermee is 23 miljoen dollar gemoeid. Die worden gebouwd in acht deelprojecten waarmee medio 2019 wordt gestart. In het hiervoor opgerichte consortium zitten ook de pensioenfondsen van Vidanova, PCN en Isla Curaçao.
In 2018 werd het behandelcentrum voor Mental Health Caribbean (MHC) opgeleverd en in gebruik genomen. Het gebouw is voor tien jaar verhuurd aan MHC. FCB vult hiermee een ander deel van haar sociale taak in, aldus het jaarverslag. Een ander project is de bouw van noodwoningen voor tijdelijke (crisis)opvang.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.