Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) sluit het kantoor op Bonaire. De twee daar gestationeerde medewerkers keren terug naar Nederland, maar zullen nog wel regelmatig werkbezoeken afleggen aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

BES ACMACM houdt toezicht op de tarieven voor elektriciteit en water in Caribisch Nederland. Daaraan verandert niets. Dit zal voortaan vanuit Europees Nederland gebeuren. Sinds 2015 is er vanuit het kantoor op Bonaire gewerkt aan de vormgeving van het toezicht, aldus de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) in een persverklaring.
ACM-bestuurslid Henk Don zegt dat de permanente aanwezigheid op Bonaire in de afgelopen jaren goed was. ,,We hebben in die tijd de specifiek situatie goed leren kennen. Nu kan het toezicht vanuit Europees Nederland worden verricht.”
ACM stelt zoals bekend de maximumtarieven vast die de utiliteitsbedrijven mogen hanteren. Daarvoor hadden de medewerkers veelvuldig contact over wat dat voor hen betekende. ,,Onze rol was de bedrijven te prikkelen tot efficiencyverbeteringen en hen tegelijk in staat stellen om een redelijk rendement te maken op hun geïnvesteerd vermogen.”
Op basis van de door ACM vastgesteld maximumtarieven wordt per eiland het consumententarief vastgesteld. De Rijksoverheid heeft tot nu toe subsidies verleend om de tarieven voor minderbedeelden betaalbaar te houden. Er verandert met de sluiting van het ACM-kantoor op Bonaire niets voorde consumenten of aan het werk in Caribisch Nederland, aldus RCN.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).