Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De gedeputeerden zijn tevreden over hun werkbezoek aan Den Haag. Dat hebben Elvis Tjin Asjoe, Nina den Heyer en James Kroon gezegd bij de afsluiting van het bezoek zaterdag.

bondenhaag2,,We hebben ons niet verveeld”, zegt Tjin Asjoe. Direct na aankomst op Schiphol was namelijk al de eerste afspraak. De vooraf opgestelde agenda werd gedurende de week alleen maar voller, omdat er nog afspraken bij kwamen. De drie gedeputeerden spraken als team met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Daarnaast hadden ze ook individuele ontmoetingen.
Den Heyer heeft zich vooral op armoedebestrijding gericht. Ze pleitte bij staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer geld voor kinderopvang.
Want een beter toegankelijke opvang voor de jongste kinderen (0 tot 4 jaar) is goed voor eenoudergezinnen. ,,Om een enigszins behoorlijk inkomen te verdienen hebben veel mensen twee banen. Maar als alleenstaande ouder heb je ook nog de zorg voor de kinderen.” Daarom is gratis kinderopvang belangrijk voor die groep. Gedeputeerde Den Heyer sprak ook met studenten uit Bonaire.
Voor Kroon was het lang uitgestelde onderhoud aan de wegen belangrijk. ,,De slechte staat van de wegen is niet alleen oncomfortabel, maar maakt ook een slechte indruk op toeristen en investeerders.” Hij sprak erover met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en haar ambtenaren.
Zoals eerder gemeld heeft Tjin Asjoe een overeenkomst gesloten met Van Nieuwenhuizen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de afbouw van de rioolwaterzuivering. ,,Blij ben ik ook met de handtekening van minister Van Nieuwenhuizen onder de toezegging het drinkwatertarief tot 2025 te blijven subsidiëren met jaarlijks 1 miljoen euro.” De gedeputeerde kon op de Global Entrepeneurship Summit 2019 in Den Haag investeerders vertellen over het concept Blue Destination van Bonaire.
De drie gedeputeerden bezochten samen de viering van Dia di Rincon in Tilburg. Al met al zijn ze blij met het resultaat van hun reis. ,,De wil tot samenwerking is groot, maar uiteraard alleen als wij bereid zijn ook onze eigen verantwoordelijkheid te nemen.” Daarmee wil het college nu aan de slag in het binnenkort te presenteren Bestuursprogramma.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).