Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer vraagt van staatssecretaris Raymond Knops een brief over de verkiezingen op Bonaire. Met name het systeem van stemmen bij volmacht staat ter discussie, vindt de commissie voor Koninkrijksrelaties.

bonaireDe brief werd vorige week gevraagd door VVD-Kamerlid André Bosman in de procedurevergadering van de commissie. Bosman haalde berichten aan over problemen en het mogelijk ronselen van volmachtstemmen op Bonaire. ,,Ik wil graag de mening van de staatssecretaris horen, ook hoe hij denkt over het afschaffen van het systeem van volmachten.”
Commissielid Chris van Dam heeft hierover al vragen gesteld. Hij wil van Knops weten wat de oorzaken zijn van de problemen bij de verkiezingen van 20 maart, die ook door gezaghebber Edison Rijna zijn erkend.
Rijna zei na de verkiezingsavond dat hij de gang van zaken laat onderzoeken en ervoor wil zorgen dat het niet meer voorkomt. Toen de stembussen om 21.00 uur sloten, stonden er nog lange rijen, er waren problemen met de identificatie van de kiezers en er waren verschillen tussen ingeleverde stempassen en ingeleverde stembiljetten.
Van Dam wil van Knops een bevestiging dat de verkiezingen ‘wanordelijk’ zijn verlopen. Verder vraagt hij om details van de geconstateerde problemen en wat de gezaghebber aan structurele verbeteringen voorstelt. Hij wil ook weten wat de oorzaak is van de problemen met de identificatie en het kwijtraken van 47 stembiljetten tijdens het tellen, als dat laatste tenminste klopt.
Er komt ook een verzoek aan de staatssecretaris om in een brief toe te lichten hoe het staat met projecten op de BES-eilanden die in samenwerking met Unicef worden uitgevoerd. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) wil vooral weten hoe Knops de inzet van de verschillende departementen coördineert. ,,Daar hebben we geen zicht op”, zei ze, ,,Wat is de stand van zaken bij de uitvoering?”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).