Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Kralendijk - Scholen en schoolbesturen op Bonaire gaan structureel samenwerken met kinderopvangorganisaties en proberen dat zoveel mogelijk onder één dak te doen. Zodat er sneller en beter ingespeeld kan worden op de talenten en vragen van de kinderen.

F17 BON Pres Beleidsplan 2De organisaties hebben hierover afspraken met elkaar gemaakt en deze bekrachtigd in de vorm van convenanten. Dat is naar voren gekomen tijdens de presentatie van het beleidsplan Integraal Kindcentrum (IKC) met als titel ‘1+1=3, Samen voor de toekomst’.
Job van Velzen van EtuConsult Nederland presenteerde het beleidsplan aan de Eilandraad van Bonaire.
Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een type voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie met een integrale visie. De pedagogisch medewerkers/leidsters van de crèche en naschoolse opvang werken samen met leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij stemmen hun methodes en aanpak op elkaar af zodat peuters gemakkelijker en beter voorbereid naar de basisschool gaan. Zo worden er goede en zinvolle activiteiten aangeboden bij de naschoolse opvang, waardoor kinderen met een probleem beter geholpen kunnen woorden.
De bedoeling van 1+1=3 is dat zaken slimmer en efficiënter georganiseerd worden. Na schooltijd staan er ruimtes in een school leeg, die kunnen gebruikt worden voor een naschoolse activiteit met kinderen. Er wordt ook gebruik gemaakt van elkaars personeel, administratie of secretariaat.
De afgelopen jaren hebben de diverse onderwijsinstellingen, kinderopvanginstellingen en welzijnsvoorzieningen op Bonaire gewerkt aan het realiseren van IKC. De werkgroep die hieraan meewerkt bestaat uit schoolbesturen, vertegenwoordiging van kinderopvanginstellingen en het openbaar lichaam Bonaire. Gedeputeerde Edsel Cecilia is trots. Hij hoopt dat de Eilandraad het beleidsplan zal omarmen, zodat de continuïteit van het concept IKC gewaarborgd wordt. ,,Dit komt ten goede van de ontwikkeling de kinderen op school.”
Van Velsen is directeur van EtuConsult, een adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Hij is bijna dertig jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs, als leerkracht, Intern Begeleider, adjunct-directeur en de laatste 15 jaar als directeur. Vanuit zijn visie en enthousiasme werden de scholen die hij in Almere oprichtte al vanaf het begin breder en zocht hij met zijn scholen altijd verbinding met de community.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.