Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het was de laatste dagen het gesprek van de dag op Bonaire. De lokale hoofdredacteur van dagblad Èxtra, Boi Antoin, werd tegengehouden en wat lomp bejegend door leden van de Koninklijke Marechaussee bij een wandelingetje met zijn familie in de natuurrijke omgeving van Luchthaven Flamingo.

Bonaire Flamingo airport 2013Hij moest zich verantwoorden waarom hij zich daar ophield en wat hij van plan was.
,,Op zich stelt het niet zo veel voor”, zegt Elvis Tjin Asjoe van de politieke partij Movementu di Pueblo Bonairiano. ,,Maar je moet het zien in het licht van de algehele sfeer op Bonaire zoals die nu heerst. Kijk, Antoin werd door een patrouille van de Koninklijke Marechaussee op een manier aangesproken die erop duidt dat de betrokken functionarissen onvoldoende ingeburgerd zijn in de Bonairiaanse cultuur en onbekend zijn met onze omgangsvormen. Het is iets dat veel Bonairianen herkennen en dat is jammer. Onnodig ook. Het is een gegeven dat er vanuit Europees Nederland regelmatig functionarissen naar Bonaire worden uitgezonden die, zo blijkt in de praktijk, onvoldoende zijn voorbereid op de manier waarop wij Bonairianen gewend zijn door lokale overheidsdienaren - op een respectvolle manier - te worden behandeld.”
Enige tijd geleden is een particulier initiatief genomen om nieuwkomers op Bonaire een inburgeringscursus aan te bieden. ,,Het is wellicht een idee om deze cursus onderdeel te laten zijn van een introductieprogramma dat overheidsfunctionarissen die naar Bonaire worden gestuurd verplicht dienen te volgen”, zegt Tjin Asjoe, die liever niet ziet dat de wederzijdse irritaties toenemen. ,,Het is een goed idee dat de gezaghebber een bijeenkomst organiseert waarop Boi Antoin aan Europees Nederlandse functionarissen uitlegt hoe hij zich heeft gevoeld toen hij door de Marechaussees werd aangesproken. Wellicht dat zij zich er niet eens bewust van zijn hoe hun manier van doen op Bonairianen overkomt. We kunnen boos blijven, maar we kunnen dit incident ook benutten om een brug te slaan. We moeten het tenslotte samen doen op dit eiland, door naast elkaar en niet tegenover elkaar te staan.”
De MPB vindt het nog altijd een goede zaak dat Bonaire deel uitmaakt van Nederland. ,,Het heeft ons veel gebracht”, vindt Tjin Asjoe. ,,Misschien in de ogen van veel Bonairianen nog niet genoeg, maar er is veel perspectief, veel potentie. Er is voor Bonaire veel meer perspectief dan voor alle andere eilanden, daar ben ik rotsvast van overtuigd, maar het is wél heel belangrijk dat we samen blijven optrekken. De Europese Nederlanders die hier komen wonen, moeten weten dat er op Bonaire geen plaats is voor discriminatie en dat de lokale cultuur en gewoontes gerespecteerd moeten worden. Dat de Marechaussee waakzaam is, is zonder meer een goed teken en geeft in het algemeen een veilig gevoel, vooral gezien het feit dat terrorisme en grensoverschrijdend criminaliteit wereldwijd aan een opmars bezig is. Een waterdichte controle en strikte veiligheidsmaatregelen in en rondom onze luchthaven zijn daarom allerzins toe te juichen. Er ontstaat echter een schijn van discriminatie als Bonairianen vaker lastiggevallen worden dan Europese Nederlanders die eenzelfde patroon vertonen (wandelen) rond het gebied van de luchthaven. En dat willen we niet, dat lijkt me logisch.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.