Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) gaat in nauwe samenwerking met het Rijk en Fundashon Cas Boneriano (FCB) de snelle bouw van sociale huurwoningen realiseren en de wachtlijsten voor dit soort huizen inkorten.

BonaireIn het Bestuursakkoord zijn hierover afspraken gemaakt met het Rijk.
Bonaire heeft dringend behoefte aan een groot aantal huurwoningen. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er ongeveer 1.200 huurwoningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Het plan is om in circa vier tot vijf jaar 500 huurwoningen te bouwen. Het OLB heeft een aantal locaties aangewezen voor de nieuwbouw. Afgelopen juni heeft de Eilandsraad besloten om wegen en andere infrastructuur aan te leggen bij de 500 nieuw te bouwen huurwoningen.
Het kabinet stelt vanuit de Regio Envelop 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van wegen bij de 500 sociale huurwoningen. Het ministerie van BZK heeft 470.000 euro beschikbaar gesteld voor de bouw van de eerste 76 woningen, deze huizen worden door FCB gebouwd. Het OLB en het Rijk stellen samen een plan op voor de totaalfinanciering om de bouw van de 500 woningen en de infrastructuur in de buurt van deze huizen te garanderen.
Het Bestuurscollege is blij dat het college erin is geslaagd in het Bestuursakkoord op te nemen dat er uiterlijk binnen twee jaar een andere vorm van huurcompensatie wordt geïntroduceerd. De kans bestaat dat het Rijk deze kosten voor zijn rekening neemt. Het OLB heeft dan meer ruimte om te investeren in de bouw van nog meer sociale huurwoningen. In 2019 wordt een pilot op Bonaire 2019 gelanceerd voor hypotheekgaranties.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).