Al het nieuws

Acht van de negen Raadsleden stemmen voor
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De Eilandsraad van Bonaire is vrijwel voltallig akkoord gegaan met het Bestuursakkoord 2018-2022 tussen de Staat der Nederlanden en het Openbaar Lichaam Bonaire, waarin vergaande afspraken worden overeengekomen en Den Haag een dikke(re) vinger in de pap van het bestuur van Bonaire krijgt.

edisonrijnaHet Bestuursakkoord is gisteren getekend door CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Cecilia, Kroon en Martis.
Zowel coalitie als oppositie stemde voor, alleen het Eilandsraadslid Clark Abraham (DP) onthield zich van stemming. Daarmee was de stemverhouding als volgt: acht van de negen raadsleden zijn het eens met de afspraken en één stemde niet mee.
Dat wil zeggen dat van de coalitiepartijen Maritsa Silberie, Esther Bernabela, Jeanoushka Raphaela (UPB) voorstander zijn van het Bestuursakkoord met de Nederlandse CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). En dat geldt eveneens voor Robby Beukenboom en Marugia Janga (FSP), eveneens van de coalitie. FSP is een nieuwe fractie, die eerder dit jaar ontstond na splitsing vanuit de DP.
Ook de grootste oppositiepartij van Bonaire (MPB) geeft goedkeuring aan het Bestuursakkoord; Elvis Tjin Asjoe, Renata Domacasse en Hennyson Thielman stemden voor. Alleen Abraham (DP) onthield zich dus van stemmen.
Het Bestuursakkoord behelst een hele reeks afspraken tussen Bonaire en het Rijk, die worden gemonitord door een aan te stellen onafhankelijke programmamanager die periodiek rapporteert over de uitvoering hiervan. Nederland stelt financiële middelen beschikbaar, maar kan de geldkraan ook direct weer dichtdraaien als de uitvoering stokt of niet conform afspraak verloopt.
Op pagina 16
Bestuur en ambtenaren moeten beter


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).