Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Bestuurscollege bestaande uit gedeputeerden Nina den Heyer, Joselito Statia en Rolanda Hellburg-Makaai heeft ter gelegenheid van 100 dagen nieuw Bestuurscollege een bijeenkomst met de pers georganiseerd om hen inzage te geven in de activiteiten van het BC over de eerste 100 dagen. Daarnaast maakte het Bestuurscollege gebruik van de gelegenheid om het bestuursprogramma voor de periode van 2016 tot en met 2019 te presenteren. De gedeputeerden gaven een kijkje in de zaken die in de afgelopen 100 dagen werden bereikt en welke uitdagingen zij waren tegengekomen. Nina den Heyer vertelde dat vooral de eerste dagen als gedeputeerde niet makkelijk waren. ,,Toen ik de benoeming aannam, wist ik wel dat er uitdagingen waren maar niet dat ze zo groot zouden zijn”, aldus Den Heyer. ,,De eerste dag op kantoor was er letterlijk een leeg bureau. Er stonden alleen meubels in mijn kantoor, maar voor de rest was er niks. Geen dossiers, geen documenten”, aldus de gedeputeerde. Den Heyer zegt dat zij daarop probeerde via de ambtenaren op de hoogte te worden gesteld van lopende dossiers, maar bemerkte dat ook de ambtenaren niet beschikten over alle informatie.
Den Heyer zegt dat het desalniettemin is gelukt in de eerste 100 dagen vorderingen te maken op diverse dossiers. Zij verwees onder andere naar het bepalen van de toekomsten van het Centrum Jeugd en Gezien dat het BC onder het openbaar lichaam wil houden, het benoemen van een nieuwe directeur bij de afdeling Samenleving en Zorg en het voorwerk om te komen tot de bouw van 500 volkswoningen. Hellburg-Makaai sprak vooral over de enorme achterstand die werd aangetroffen als het gaat om de aanvragen voor erfpacht. Volgens de gedeputeerde ging het om grote stapels. ,,In sommige gevallen ging het om aanvragen met een positief advies, in andere gevallen om een afwijzing”, aldus Hellburg-Makaai, die opmerkte dat in beide gevallen er geen mededelingen waren gedaan aan de aanvragers. Volgens Hellburg-Makaai heeft haar bureau zich vooral bezig gehouden met het wegwerken van die achterstanden. Andere dossiers waar de gedeputeerde zich over heeft gebogen zijn het probleem van de ezeloverlast, achterstallig onderhoud aan sportterreinen, het buurtpark Lanlan Clarinda dat was gebouwd op grond die niet van de overheid is en de wegen die dringend van een nieuwe asfaltlaag dienden te worden voorzien. De gedeputeerde sprak verder over een aantal terreinen dat zal worden vrijgemaakt voor nieuwe activiteiten zoals het windzeilen en dragraces. Gedeputeerde Statia had het vooral over de gebrekkige communicatie met de burgers, door het niet goed werken van de telefooncentrale. ,,Samen met het hoofd interne zaken en financiën hebben we gewerkt aan het oplossen van het slepende probleem van de telefooncentrale”, aldus Satia. Daarnaast is de gedeputeerde in de weer geweest met Curoil om te komen tot een vulstation. De gedeputeerde gaf aan dat ook gewerkt wordt aan het instellen van een commissie die zich moet gaan buigen over de verbindingen die het eiland kent, zowel door de lucht als over de zee. Die commissie moet gaan komen met een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van onder andere de ‘airlift’ maar ook van bijvoorbeeld het vrachtvervoer. De ontmoeting met de pers werd feestelijk afgesloten met de taart die speciaal was gemaakt om de eerste 100 dagen van het BC te vieren.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).