Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De examenresultaten van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zijn na afronding van het tweede tijdvak bekend. Gemiddeld is 73 procent van de examenkandidaten die een centraal examen heeft afgelegd, geslaagd. Dit percentage is 17 procent hoger dan vorig schooljaar.
In 2015 deden 227 kandidaten mee, waarvan er 126 waren geslaagd, dit was 56 procent. Dit jaar zijn 160 leerlingen van totaal 219 leerlingen geslaagd. De leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die ook onder SGB en het voortgezet onderwijs (vo) vallen, maar niet meedoen aan het centraal examen voor het vo, hebben - net als in Europees Nederland - hun eigen einddoelen. Pro en vso reiken zelf een certificaat uit. De leerlingen van het leerwerktraject (lwt) volgen tevens een vorm van voorgezet onderwijs. Ze krijgen een certificaat, omdat ze de opleiding gedaan hebben volgens het protocol van het vmbo. Het protocol houdt in minimaal Nederlands en de beroepsgerichte vakken met een voldoende behalen.
In het bijzonder het vwo blijkt goede resultaten behaald te hebben, met een stijging van het slagingspercentage van 24 procent in vergelijking met 2015. Ook bij havo is het slagingspercentage toegenomen, namelijk met 14 procent. Dit percentage zou nog hoger kunnen gaan liggen, omdat theoretisch gezien twee havo-examenkandidaten gebruik kunnen maken van het derde tijdvak. De mavo heeft een vooruitgang geboekt van 6 procent. De prognose voor vmbo-basis was dat 72 procent van de examenkandidaten zou slagen. Uiteindelijk is 83 procent van de leerlingen geslaagd. Voor vmbo-kader was de prognose dat 65 procent van de leerlingen zou slagen. Uiteindelijk is 70 procent van de examenkandidaten geslaagd. De slagingspercentages voor het vmbo kunnen nog verder oplopen, omdat twee vmbo-examenkandidaten wellicht gebruik kunnen maken van het derde tijdvak.
Er zijn een paar kandidaten die in het derde tijdvak nog een examen moeten afleggen. Hiervoor moet de Inspectie eerst goedkeuring aan de school verlenen. Hierdoor kan het percentage geslaagden nog wat toenemen. De SGB verwacht eind augustus 2016 de uitslagen hiervan en dan kan de SGB definitieve percentages publiceren.