Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het toegenomen toezicht op de medische zorg op de BES-eilanden leidt tot een verbetering van de kwaliteit. Dat is een van de conclusies van minister Edith Schippers als het gaat om de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg op de BES-eilanden. Sinds 10 oktober 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toezicht op de gezondheidszorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) overgenomen van de voormalige Antilliaanse inspectie. ,,Door geregelde monitoring van de organisatie en de kwaliteit van geleverde zorg op de BES-eilanden draagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg naast het uitoefenen van wettelijk toezicht ook bij aan de stapsgewijze verbetering van de zorg”, schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister heeft de Inspectie het verpleeghuis in Saba onder verscherpt toezicht gesteld. Het bestuur heeft hard gewerkt aan een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van zorg. Voordien heeft de Inspectie ook het ziekenhuis te Sint Eustatius een jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de minister is ook dat verscherpte toezicht opgeheven na het verhelpen van de belangrijkste gebreken. De minister informeert de Kamer verder over het feit dat eind 2013 de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan heeft naar de kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland. De inspectie heeft geconcludeerd dat het Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland gelukt is om in slechts enkele jaren een aanbod van jeugdzorg op te zetten, waarin het geven van praktische hulp voorop staat. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat er nog flinke stappen nodig zijn om de kwaliteit van de jeugdzorg op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. In het najaar van 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg een herhalingsonderzoek verricht naar de voortgang van de verbeteringen. Het rapport van de inspectie wordt begin 2016 verwacht. Volgens de minister wordt nu nog gewerkt aan wetsvoorstel houdende wijziging van de Invoeringswet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving door de Inspectie Jeugdzorg op de openbare lichamen. De kern van dit wetsvoorstel is dat er kwaliteitseisen worden gesteld ten behoeve van verantwoorde jeugdzorg, gezinsvoogdij en voogdij dient plaats te vinden in Caribisch Nederland en dat de onderzoeks- en rapportagetaak van de Voogdijraad verantwoord verloopt.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).