Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Union Patriótiko Boneriano (UPB) gaf afgelopen zondag een persconferentie waarin de partij uitleg gaf over haar standpunten en alle kritiek en beschuldigingen van tegenstanders probeerde te ontzenuwen.
Zo zou de UPB volgens de tegenstanders verwarring zaaien omdat de partij eerst tegen een referendum was en nu voor. De referendumvraag zou slecht en manipulatief zijn en daarmee dus ook de UPB en de UPB zou 80 graden zijn gedraaid na haar verkiezingscampagne meer Bonaire in Nederland.
Met betrekking tot het eerste en het tweede punt en om te laten zien dat de UPB wel degelijk voor een referendum is, haalt de UPB een brief van Anthony Nicolaas aan van 28 augustus 2009. In deze brief vraagt ex-partijleider Reginald Yonchi Dortalina aan Nicolaas, die toen als Eilandsraadslid de onafhankelijke fractie vertegenwoordigde, om akkoord te gaan met het voorstel om een referendum te houden over de directe band met Nederland én de invulling daarvan.
De ‘laso direkto’, oftewel directe band met Nederland zoals de in de slotverklaring overeengekomen staatkundige structuur was en is volgens Jeffrey Levenstone niet veel meer dan een juridische constructie, een naam. Het is de invulling die er aan is en wordt gegeven die telt. En dat is volgens Levenstone precies waarover het referendum gaat.
Over het derde punt, het feit dat de UPB 180 graden zou zijn gedraaid, vraagt Levenstone zich af of men de woorden tijdens de campagne van de UPB dan wel goed heeft begrepen. Want op de campagneposter staat duidelijk geschreven: ,,Wij kiezen voor het behoud van de status als onderdeel van het Nederlands staatsbestel maar niet voor de status quo. Niet stilstaan en handhaven van de huidige invulling van de status binnen het Nederlandse staatsbestel en de hierdoor ontwikkelde sociaaleconomische realiteit van Bonaire, maar doorbouwen binnen het Nederlands staatsbestel is de beste keuze voor Bonaire. Wij waren het niet eens met de huidige invulling en zijn dat nog steeds niet. Meer Bonaire in Nederland betekende en betekent dus niet meer Nederland in Bonaire en ook niet uit Nederland, maar zoals de UPB steeds heeft gezegd meer zeggenschap voor Bonaire, meer erkenning voor de identiteit van Bonaire en meer autonomie voor Bonaire.”
Ten slotte gaf Jeffrey Levenstone het voorbeeld van de directeur van het stadion en de manager van de spelers die gebruik maken van het stadion. Als de manager het steeds maar niet voor elkaar krijgt om de directeur van het stadion er toe te bewegen het stadion te verbeteren en de noodzakelijke reparaties te doen, houdt hij een referendum onder de spelers. Als uit dit referendum blijkt dat de spelers het stadion prima vinden, zal de directeur van dat stadion zich dan nog geroepen voelen om het te repareren?


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).