Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire International Airport nv (BIA) bedankt en neemt afscheid van coo oftewel directeur Operations, Les Laplace. De voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van BIA, E. Ys, laat weten dat Laplace zijn ontslag heeft ingediend per 1 november 2015. Op zijn beurt heeft de RvC het gevraagde ontslag aanvaard. Laplace is acht jaar werkzaam geweest bij BIA als manager Airport Operations en vervolgens als directeur en chief operating officer. Gedurende deze periode heeft Laplace BIA met succes door verschillende audits geleid met als gevolg dat Flamingo Airport de eerste internationaal gecertificeerde luchthaven is in de regio. Tevens was de coo belast met de coördinatie en het toezicht op de renovatie van de landingsbaan, de bouw van de nieuwe verkeerstoren, de coördinatie voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, de voorbereidingen en coördinatie voor het nieuwe navigatiesysteem DVOR/DME en het op satelliet gebaseerde navigatiesysteem RNAV/GNSS en het rampenbestrijdingsplan. Laplace heeft tevens het voorwerk gedaan in verband met de bouw van een nieuw platform en bouw voor een nieuw stationsgebouw. Daarnaast trad hij op als liaison voor de Nederlandse Inspectie Leefomgeving & Transport, de brandweer, de DCANSP (Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider), het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en de Airlift Committee. Ten slotte heeft Laplace de nieuwe ceo geïntroduceerd en begeleid.
De coo verlaat BIA voor een nieuwe uitdaging. De RvC, ceo Michael Nicolaas, het managementteam en het personeel van BIA willen Laplace van harte bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.