Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) opende afgelopen dinsdag officieel haar eerste solargarden.

In opdracht en onder auspiciën van WEB plaatste het Nederlandse bedrijf Solar Power Solutions een proefinstallatie van 792 zonnepanelen op het Barcadera-terrein. Met deze installatie onderzoekt WEB het rendement en de gevolgen voor het elektriciteitsnet van energieopwekking met zonnepanelen. Daarnaast wordt de haalbaarheid van een groot panelenpark onderzocht.
De proefopstelling is niet alleen geplaatst maar ook ontworpen, geleverd en geïnstalleerd door het Nederlandse Solar Power Solutions en al sinds februari 2015 operationeel.
Een hoogwaardige monitoringsinstallatie registreert onder meer omgevingsfactoren als instraling, temperatuur en windsnelheid en volgt daarnaast nauwkeurig de invloed van de distributie van zonne-energie op het elektriciteitsnetwerk.
Wekelijkse analyses van de metingen geven WEB inzicht in de noodzakelijke aanpassingen, het rendement en de toekomstmogelijkheden van energieopwekking middels zonnepanelen. Als de resultaten gunstig zijn, kan de proefinstallatie worden uitgebreid tot een grote solargarden. WEB zal hiervoor samenwerking zoeken met zowel zakelijke als particuliere investeerders.
Zo kan een zonnepanelenpark in het kader van de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES een oplossing zijn om de stroomvoorziening betaalbaar te houden en zonne-energie toegankelijk te maken voor alle bewoners van Bonaire.
Na het windenergiepark op Morotin, dat inmiddels ruim 30 procent procent van de energiebehoefte levert, zou Bonaire met dit park een nieuwe stap zetten naar meer groene stroom.
WEB streeft ernaar de bevolking van Bonaire te voorzien van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Groene stroom (wind- en zonne-energie) speelt daarbij een heel belangrijke rol.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.