Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties maakt zich er zorgen over dat in Caribisch Nederland de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen niet langer worden vergoed.
De maatregel is op 1 januari ingegaan. Minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid wil zo de stijging van de zorgkosten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba afremmen. Alleen patiënten met een chronische aandoening komen vanaf de 21ste behandeling in aanmerking voor vergoeding.
De Vereniging van Fysiotherapeuten (CNVF) op Bonaire heeft meteen na de aankondiging van de maatregel gewaarschuwd voor de gevolgen: patiënten die wel fysiotherapie nodig hebben, maar daar vanwege de kosten vanaf zien en verschraling van het zorgaanbod doordat praktijken niet meer rendabel zijn en dus inkrimpen of zelfs geheel sluiten.
De CNVF heeft de bezwaren nog eens per brief (d.d. 2 januari) onder de aandacht van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gebracht. Nu er signalen zijn dat de voorspelde nadelige effecten zich inderdaad beginnen af te tekenen, heeft de commissie minister Schippers en haar collega Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om een reactie op de brief van de CNVF.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.