BES

Werkgevers waarschuwen opnieuw voor een loon-prijsspiraal

Van onze correspondent
Kralendijk - Het wettelijk minimum loon (WML) in Caribisch Nederland (CN) gaat per januari 2024 op Bonaire omhoog naar 1.570 dollar, op 1 juli gevolgd door een verdere verhoging tot 1.750 dollar. De uitkeringen en AOV gaan per 1 juli fors omhoog naar het niveau van het sociaal minimum van 1.488 dollar.

BESsociaal minimumEen goed bericht voor de vele mensen met een laag inkomen maar voor een deel van de werkgevers betekenen deze maatregelen een forse lastenverzwaring, ondanks de compensatie die geboden wordt.
Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en de voorzitter van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland, Glenn Thodé, bezochten deze week de drie BES-eilanden en brachten het goede nieuws. Consumentenbond Unkobon die al jaren ijvert voor een reëel sociaal minimum is blij, de politiek van Bonaire is blij en ook de vicevoorzitter van Business Federation Bonaire (BFB), Luite Berkenbosch, noemt het goed nieuws. ,,Na 13 jaar komt er eindelijk een sociaal minimum voor de BES-eilanden. Dit is iets waar wij ons ook als werkgevers vanuit de BFB sterk voor hebben gemaakt en we kunnen met zijn allen trots zijn dat het nu eindelijk gelukt is”, aldus Berkenbosch. Hij plaatst echter kanttekeningen bij de manier waarop de beloofde compensatie voor werkgevers gestalte krijgt en waarschuwt voor een loon-prijsspiraal waardoor alles fors duurder wordt. Wietze Koopman van Unkobon is het met hem eens. Hij is verbaasd over de manier waarop er gecompenseerd wordt en wat dit zou kunnen betekenen voor de economie van Bonaire. ,,De maatregel is ongericht. Volgens mij is er nog tijd genoeg om het een en ander voor 1 juli 2024 te repareren”, aldus Koopman.
In het rapport van de commissie Thodé is voorgesteld om het WML op 1.750 per maand vast te stellen en dit advies is door de Tweede Kamer overgenomen. De compensatie die de regering voorstelt voor werkgevers is een verlaging van de werkgeverspremies van 13,4 procent naar uiteindelijk 10,3 procent. Dit geldt dus voor alle werkgeverspremies over alle salarissen. Uit voorlopige berekeningen die Berkenbosch laat zien aan het Antilliaans Dagblad lijkt het erop dat de lastenverlichting in bepaalde sectoren ongunstiger uitpakt dan in andere.
Berkenbosch heeft tijdens de gesprekken die donderdagavond met de delegatie zijn gevoerd dan ook gewaarschuwd voor een enorme loon-prijsspiraal en een aantasting van de concurrentiepositie van Bonaire. ,,Ook heb ik nog gepleit om gratis openbaar vervoer in te voeren zodat dit nog meegenomen kan worden in de berekeningen, maar het kwam er eigenlijk op neer dat de regering in Den Haag de problemen niet zo hoog inschat, dat het reeds afgelopen week in een wet is vastgelegd en dat er dus helemaal niet meer valt te onderhandelen”, aldus Berkenbosch die zegt hier een gevoel van frustratie aan over te houden. ,,Er wordt weer eens ‘over ons’ besloten en niet ‘met ons’.” Hij heeft er donderdagavond voor gepleit om op zijn minst negatieve effecten in een vroegtijdig stadium te signaleren om eventueel tijdig bij te kunnen sturen. ,,Er wordt een economisch experiment gestart waarvan niemand op dit moment de uitkomst kan voorspellen. Commissievoorzitter Thodé niet maar ook de regering niet. Onze zorgen blijven dan ook onverminderd groot.”
Tijdens de persconferentie van gisteren onderkende Schouten de mogelijkheid van de genoemde negatieve effecten en ze gaf te kennen dat dit in de gaten wordt gehouden. ,,Maar dit kan geen reden zijn om het nu maar niet te doen”, aldus de minister.

Bedrijven met veel lage lonen mogelijk de dupe...

Wilt u meer over dit onderwerp lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.