BES

Van onze correspondent
The Bottom/Oranjestad - Experts op het gebied van rampenrisicobeheer van Sint Eustatius en Saba hebben op Sint Maarten de verstrekkende en langdurige gevolgen van rampen als orkaan Irma en de Covid-19-pandemie in het Caribisch gebied besproken.

F16BES beheersing rampenDe bijeenkomst van begin deze maand werd georganiseerd door het Nederlandse Rode Kruis, de Koninklijke Nederlandse Meteorologische Dienst (KNMI) en de Universiteit Twente, en maakt deel uit van het door de Europese Unie (EU) gefinancierde project Paratus. Dit project is bedoeld om rampenparaatheid en veerkracht te bevorderen door samen met stakeholders ondersteunende instrumenten te ontwikkelen voor het beheersen van het systeemrisico van rampen. De experts uit Sint Maarten, Statia en Saba kwamen uit verschillende sectoren zoals de bedrijfshulpverlening, zorg en telecom. Deelnemers uit andere delen van de wereld droegen via een videogesprek bij aan de workshop. Soortgelijke workshops zullen worden gehouden in Oostenrijk (multi-gevaren en rampen in de Alpen), Roemenië (overstromingen en aardbevingen) en Turkije (multi-gevaren en rampen in de megastad Istanbul).

Tijdens de workshop bespraken de deelnemers de urgentie om klimaatextremen in complexe besluitvorming mee te nemen. Om voorbereid te zijn op de toekomst is het volgens hen belangrijk om te leren van het verleden. ,,We moeten een beter begrip hebben van hoe de gevolgen van rampen door de samenleving sijpelen en hoe dit zich door de tijd heen ontwikkelt; de zogenaamde impact chains", aldus de organisatoren van de workshop.

Het gezegde 'Het verleden is de sleutel tot de toekomst', is volgens hen niet van toepassing wanneer de toekomst veel extremer is dan het recente verleden. Het is daarom belangrijk om mogelijke multi-hazard-effecten te modelleren met een speciale focus op onzekerheden. ,,De uitdaging is niet alleen om die onzekerheden te kwantificeren, maar ook om ze te rapporteren op een manier die zinvol is voor degenen die beslissingen moeten nemen, of dit nu vóór of na de ramp is.” Het doel van het Paratus-project is om een dienst te ontwikkelen ter ondersteuning van de besluitvorming die kan worden aangepast en toegepast op een specifieke locatie en lokale omstandigheden. Voor niet-wetenschappers is klimaatinformatie vaak abstract en niet noodzakelijkerwijs gericht op hun behoeften. Deze dienst moet hen helpen beter te begrijpen hoe verschillende klimaatscenario's, in combinatie met landgebruik en sociaal-demografische en economische trends, een impact zullen hebben op de samenleving.

Aanpassing aan veranderingen vereist volgens de organisatie het beoordelen van meerdere gevaren (orkanen, aardbevingen, pandemieën) en vereist de gezamenlijke ontwikkeling van scenario's voor specifieke sectoren in de samenleving. Risicobeperkende opties kunnen dan worden verkend op hoe groot het effect zal zijn, bijvoorbeeld met behulp van simulaties of serious games.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.