BES

Van onze correspondent
The Bottom - Een delegatie van United Nations Children’s Fund (Unicef) Nederland en de Universiteit Leiden was op 31 januari en 1 februari op Saba voor bijeenkomsten met overheidsfunctionarissen en belanghebbenden. De delegatieleden gaven presentaties over hun vakgebied en deelden informatie over het onderzoek dat zij uitvoeren in Caribisch Nederland (CN).

F12 BESOP onderzoekUnicef doet samen met de universiteiten van Leiden en Curaçao onderzoek naar opvoedingsstijlen, huiselijk geweld en kindermishandeling in CN. In 2019 constateerde de organisatie, na een jaar onderzoek te hebben gedaan naar het leven van kinderen op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire, dat er nog te weinig bekend was over het welzijn van deze kinderen. Ze pleit al jaren voor verbetering van dataverzameling om zo de problemen helder te krijgen. Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderzoek lijkt voor Saba op het juiste moment te komen. Op 22 januari berichtte het <f"ADScala-Italic">Antilliaans Dagblad<f"ADScala-Romein"> over het pestgedrag dat Saba al jaren in de greep lijkt te houden. Dit komt voornamelijk voor op de twee scholen op het eiland die hun aandeel in het pestgedrag categorisch bagatelliseren en de schuld voor een groot deel bij de opvoedingssituatie neerleggen. Mildred Rijhiner die in september 2021 begon als coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling op Saba, ziet dat geslotenheid van de samenleving en verschil in opvoedingsstijlen een duidelijke rol spelen. ,,Een veelvoorkomende klacht is dat ouders veel schreeuwen tegen hun kinderen en soms fysieke correctiemethoden gebruiken. Dit zou een onderliggende oorzaak kunnen zijn”, aldus Rijhiner in het interview van afgelopen januari. Ze is een onderzoek gestart waarin de bevolking wordt gevraagd een lijst in te vullen over pestgedrag zodat de overheid de handvatten krijgt om het probleem van het pesten op het eiland te stoppen en nieuw pestgedrag te voorkomen.

De driekoppige delegatie van Unicef Nederland bestond uit expert kinderrechten Johan Kruip, hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard en hoogleraar jeugd en samenleving Judi Mesman. De drie hadden ontmoetingen met gezaghebber Jonathan Johnson, gedeputeerde Rolando Wilson en Rijhiner. Daarnaast is een bezoek gebracht aan de Sacred Heart Primary School (SHS) en de Saba Comprehensive School (SCS), het Veiligheidsnetwerk en andere relevante belanghebbenden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.