BES

Van onze correspondent
Kralendijk - In 2022 was er een toename te zien van het aantal personen dat de toegang tot Caribisch Nederland (CN) is geweigerd en van het aantal geregistreerde vreemdelingen die te lang binnen CN verbleven.

BESreizigersDe oorzaak is volgens de Koninklijke Marechaussee (KMar) de toename van het aantal reizigers dat in 2022 van en naar de eilanden reisde.
De KMar is verantwoordelijk voor de grensbewaking en controleert onder andere met welk doel reizigers naar de eilanden komen en of zij bij vertrek niet te lang zijn gebleven. Ook wordt gecontroleerd of reizigers met een rechtmatig doel CN naar komen, of dat er een risico bestaat dat ze in de illegale arbeid of criminaliteit zullen belanden. Met de toename van het aantal aankomende passagiers is het aantal personen dat de toegang werd geweigerd toegenomen van 68 in 2021 naar 115 in 2022. De KMar controleert verder of iemand bij binnenkomst voldoende financiële middelen heeft om in het eigen onderhoud te voorzien tijdens een verblijf. Er kunnen dan voorwaarden worden verbonden aan de toelating, zoals bijvoorbeeld een meldplicht bij het vreemdelingentoezicht van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). In 2021 zijn er 121 personen onder bijzondere voorwaarden toegelaten tegen 256 in 2022.
Bij vertrekkende passagiers controleert de KMar of zij niet de vrije termijn hebben overschreden. Deze termijn, die bepaalt hoe lang iemand als toerist binnen CN mag verblijven, verschilt per nationaliteit. Zo mogen mensen met de Amerikaanse of Nederlandse nationaliteit in een periode van 365 dagen, 180 dagen blijven. Afhankelijk van de nationaliteit kan een vrije termijn ook 90 dagen per half jaar zijn of kan er een visumplicht gelden. Bij het overtreden van de vrije termijn kan een boete uitgedeeld worden die afhangt van het aantal dagen waarmee de vrije termijn is overschreden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.