BES

Van onze correspondent
Den Haag - Met nieuwe wetgeving komt er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) meer juridische bescherming tegen discriminatie. Het gaat om de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten ter ondersteuning van Artikel 1 van de Grondwet.

BESgelijkebehandelingHet besluit van minister Hanke Bruins Slot van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) volgt op de verkenning van een externe adviescommissie die vorige week werd overhandigd aan de minister en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben vorig jaar ook aangedrongen op spoedige invoering en uitvoering van de gelijkebehandelingswetten, aldus Van Huffelen.
Centraal staat het fundamentele recht op gelijke behandeling, wat op de eilanden sterk leeft, concludeerde de adviescommissie. Het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod staat in artikel 1 van de Grondwet, maar de uitwerking in wetten was tot nu toe beperkt tot Europees Nederland. Daar komt nu verandering in. Dat is onder andere het gevolg van nieuw beleid van het kabinet, dat het terughoudende beleid sinds 2010 voor het van toepassing verklaren van wetgeving voor de BES-eilanden grotendeels heeft losgelaten.
Met de invoering van de wetgeving, de lokale anti-discriminatiemeldpunten en de mogelijkheid van individuele klachtbehandeling door het College voor de Rechten van de Mens wordt de bescherming tegen discriminatie op grond van onder meer huidskleur, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap en geslacht op de eilanden vergroot, meldt BZK. Daarmee worden ook de handhaving en bewustwording verbeterd.
De adviescommissie bestond uit Glenn Thodé (oud-gezaghebber van Bonaire), voorzitter van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (Cbp-BES), en Jacques van Eck (oud-Staatsraad en lid van de Cbp-BES). De commissie concludeerde na gesprekken op de eilanden dat er breed draagvlak is voor de gelijkebehandelingswetten. Een specifieke formulering van de wetsteksten voor de eilanden is volgens de commissie niet nodig.
Minister Bruins Slot zal het wetgevingstraject om de gelijkebehandelingswetten van toepassing te verklaren op het Caribisch deel van Nederland, in gang zetten. Ook zullen de voorzieningen voor melding, juridische bijstand en klachtbehandeling op elk eiland worden uitgewerkt.
Hiervoor stelt BZK structureel 300.000 euro per jaar beschikbaar, terwijl het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) er tot 2026 nog eens eenzelfde bedrag bovenop doet voor laagdrempelige juridische bijstand. Voor de jaren daarna wil JenV een nog onbekend bedrag structureel bijdragen. Daarnaast krijgt het College voor de Rechten van de Mens 200.000 euro per jaar voor de taakuitbreiding als oordelende instantie op de BES-eilanden naast de al bestaande onderzoeksfunctie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).