BES

Van onze redactie
Kralendijk/Willemstad - Het Openbaar Ministerie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM BES) neemt afstand van uitspraken van voormalig hoofdofficier Bote ter Steege - tegenwoordig procureur-generaal (PG) van Aruba - over het handhavingsbeleid op Bonaire.

tersteege2In een publicatie van Follow the Money over het onderzoek naar het strand van het Chogogo Resort Bonaire wordt Ter Steege geciteerd: ,,Als er een rijke ondernemer langskomt, worden milieu- en natuurregels ineens aan de kant geschoven”.
In kringen van Justitie is er met verbazing kennis van genomen. ,,Als OM BES herkennen we ons niet in de nogal stellige uitspraken van de heer Ter Steege”, laat woordvoerder van het OM BES Roderick Gouverneur weten aan Dossier Koninkrijksrelaties.
Tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigt de woordvoerder deze woorden en dus het feit dat het OM BES zich distantieert van de uitspraken van de huidige PG op Aruba: ,,Het klopt en verder gaan we hierover niks meer zeggen”, aldus Gouverneur op vragen van deze krant.
Opvallend is, aldus Dossier Koninkrijksrelaties, dat Ter Steege nooit aanleiding heeft gezien onderzoek in te stellen naar de door hem bedoelde praktijken. De woordvoerder over het beleid van het OM: ,,Indien er concrete aanwijzingen bekend worden dat mogelijk strafbare feiten worden of werden gepleegd, dan zal het Openbaar Ministerie daar in beginsel onderzoek naar doen. Het onderzoek dat momenteel loopt naar de aanleg van het artificiële strand bij Chogogo Beach and Dive Resort, is daarvan een voorbeeld.”
Ter Steege vertrok in 2020 naar Aruba waar hij procureur-generaal is. Gevraagd om een toelichting op zijn uitspraak over ‘rijke ondernemers voor wie milieu- en natuurregels aan de kant worden geschoven’ verwijst hij naar een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving uit 2019: ,,In het rapport wordt met name het gebrek aan bestuursrechtelijke handhaving aan de orde gesteld. In het interview met Follow the Money heb ik hier aan gerefereerd”.
Op de vraag waarom hij als hoofdofficier ‘nooit zelf onderzoeken heeft geïnitieerd’ naar mogelijk gesjoemel met natuur- en milieuregels, zegt Ter Steege: ,,Als hoofdofficier van justitie was ik van mening dat als het gaat om de handhaving van milieu- en natuurbeschermingsregels de inzet van het strafrecht het ultimum remedium is. Er moet sprake zijn van een concrete verdenking van een strafbaar feit. Daarvan bleek in 2019 niet.”
In hetzelfde rapport waarnaar de oud-hoofdofficier ten tegenwoordig PG verwijst, is ook te lezen dat de Directie Toezicht en Handhaving op Bonaire in die tijd processen-verbaal van vermeende overtredingen niet naar het OM doorstuurde omdat ‘het daar toch niks mee deed’.
Ter Steege gaat niet in op de vraag wat hij ervan vindt dat het OM BES publiekelijk afstand neemt van zijn uitlatingen. ,,Voor verdere vragen verwijs ik u naar het Openbaar Ministerie BES.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).