BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Greenpeace reageert verheugd op de verschillende moties die gisteren in de Tweede kamer zijn aangenomen over de gevolgen van de klimaatcrisis voor Caribisch Nederland (CN). Het kabinet is volgens de natuurbeschermingsorganisatie nu aan zet om aan de slag te gaan met de aangenomen moties van de Tweede Kamer.

F13 BON KlimaatactieDe strekking van de verschillende moties is dat het kabinet Rutte zo snel mogelijk op een rij moet zetten wat voor maatregelen er nodig zijn om de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van klimaatverandering voor deze eilanden. Daarnaast moeten Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ondersteund worden in het uitvoeren van vergelijkbare onderzoeken. De moties volgen na publicatie van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van Greenpeace, waaruit blijkt dat de klimaatcrisis grote gevolgen zal hebben voor het laaggelegen Bonaire, als er geen actie wordt ondernomen.

De Kamerleden hebben mede naar aanleiding van de studie van de VU bij het debat over Koninkrijksrelaties op 19 en 20 oktober veel aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid en voor de gevolgen van de klimaatcrisis van het Caribisch deel van het Koninkrijk. D66, GroenLinks, Bij1 (ook namens Volt), ChristenUnie, PvdA en PvdD spraken allemaal over de gevolgen van de klimaatcrisis voor CN. ,,Goed dat het parlement met deze moties de regering oproept in kaart te brengen wat er nodig is om de BES-eilanden voor te bereiden op de zeespiegelstijging, toenemende hitte en andere gevolgen van de klimaatcrisis. De regering moet hier heel serieus werk van maken. En Nederland moet het probleem ook bij de oorzaak aanpakken, en zorgen voor een veel snellere daling van de uitstoot van CO2”, aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland.
Greenpeace gaat samen met inwoners van Bonaire een rechtszaak starten om zo af te dwingen dat de Nederlandse overheid de laaggelegen bijzondere gemeente beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens Meralney Bomba van Greenpeace op Bonaire is het terecht dat het bewustzijn in Den Haag over de klimaatcrisis en de gevolgen voor Bonaire, en voor de andere eilanden, eindelijk groter wordt. ,,Op Bonaire zullen we onze stem laten horen zodat de politici zien dat wij willen dat ons eiland wordt beschermd tegen overstromingen en andere gevolgen van klimaatverandering. Zodat er een goed klimaatbeleid komt voor ons en onze buren”, aldus Bomba. De Kamer wil voor 15 november nog een reactie van kabinet op het rapport van de VU. Op die datum vindt er een debat plaats over de BES-eilanden, en de Kamerleden willen dan kunnen ingaan op wat het kabinet van plan is om te doen voor het eiland.

Intussen worden burgers via de website van Greenpeace opgeroepen een brandbrief over de klimaatcrisis te sturen naar minister president Rutte onder het motto: ‘Bonaire, Sint Eustatius en Saba doen ertoe!’


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.