BES

Van onze correspondent
Den Haag - Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid maakt 250.000 euro vrij voor het verstrekken van schoolmaaltijden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

BESschoolmaaltijdenDat maakte ze in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Vorige week maakte ze al geld vrij voor schoolmaaltijden in Europees Nederland vooruitlopend op de koopkrachtmaatregelen die in januari ingaan.
,,Uiteraard geldt dat ook voor schoolkinderen die wonen in Caribisch Nederland een dergelijke inzet wenselijk is”, schrijft Schouten. Schoolontbijt- of lunch is geen onbekend fenomeen op de eilanden, het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) betaalt daar al aan mee in het kader van het Preventieakkoord.
Het extra geld dat Schouten nu beschikbaar stelt in de vorm van een bijzondere uitkering wil ze door de openbare lichamen laten verdelen, omdat die al ervaring hebben met de bestaande schoolmaaltijden. ,,Het benutten van de lokale infrastructuur die er al is, maakt het mogelijk snel vaart te maken en de middelen gericht in te zetten vanuit de kennis die er al is. De invulling wordt dus lokaal bepaald, om kwetsbare kinderen in Caribisch Nederland snel en gericht te helpen.”
De minister wijst op het rapport ‘Caribische kinderen van de rekening’ van de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman uit april. Daaruit blijkt volgens haar dat er geen misverstand kan bestaan over het belang van de schoolmaaltijden, omdat steeds meer gezinnen met kinderen moeite hebben om rond te komen. Die situatie is sinds het verschijnen van het rapport alleen maar nijpender geworden.
Er is nog geen duidelijkheid over wat er in 2023 gaat gebeuren met de schoolmaaltijden. Daarover is Schouten in overleg met VWS en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Maar ze suggereert al dat de ‘bijzondere context’ van Caribisch Nederland dan opnieuw een rol zal spelen, waaronder de inzet van het kabinet voor het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum en de recente koopkrachtmaatregelen. ,,De impuls op het voorzien in schoolmaaltijden komt daar nu als extra maatregel bij.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).