BES

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening brengen van 12 tot 18 juni een bezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Aansluitend gaat Van Huffelen door naar Aruba voor overleg met de premiers van de CAS-landen.

BESDeJongeDe bewindspersonen hebben ook op de BES-eilanden ieder een eigen programma, maar trekken bij een aantal gesprekken en ontmoetingen gezamenlijk op. Het bezoek van De Jonge past in de extra aandacht die de huidige regering wil geven aan Caribisch Nederland. Van Huffelen reist na haar bezoek door naar Aruba. Daar is op maandag 20 juni een bestuurlijk overleg met de ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over onder meer de Tijdelijke Werkorganisatie, de voorloper van wat het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) moet worden.

Structureel dertig miljoen voor eilanden
In het coalitieakkoord is structureel 30 miljoen euro per jaar vanaf 2023 voor de eilanden uitgetrokken. Ministeries willen nadrukkelijker aan de slag met hun verantwoordelijkheden in Caribisch Nederland, staat in het persbericht over de reis.
In dat licht bezochten recent onder meer minister Carola Schouten voor Armoedebeleid en minister Dennis Wiersma van Onderwijs de eilanden. ,,Juist in deze wereldwijd moeilijke tijden is het extra belangrijk om van mensen te horen waar zij het meeste behoefte aan hebben”, zegt Van Huffelen.
Voor minister De Jonge staat de reis in het teken van kennismaken met mensen en met de problematiek op het terrein wonen en ruimtelijke ordening. Daarnaast zal hij gesprekken voeren over een pakket aan maatregelen om een betere woon- en levensstandaard te realiseren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Op Saba staan onder meer gesprekken met de eilandsraad op de planning, is er aandacht voor de aanpak van zwerfplastic en voor het behoud van cultureel erfgoed op het eiland. Herstel van de democratie, verduurzaming van energie en het behoud van het cultureel erfgoed zijn onderwerpen die aan bod komen op Sint Eustatius. Verder houden de staatssecretaris en de minister samen op dinsdag 14 juni een ‘town hall meeting’ waar iedereen met hen in gesprek kan gaan. Tijdens het bezoek aan Bonaire staan onder meer het slavernijverleden, de zorg voor de natuur, contact met jongeren en de kansen voor ondernemers op de agenda.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).