BES

Van onze correspondent
Oranjestad - De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Zorg St. Eustatius gaat op korte termijn een verandermanager aanstellen om het bestuur te adviseren over een definitieve structuur van de gezondheidszorg op het eiland. Dit maakte de RvT afgelopen week bekend. Het aanstellen van de verandermanager is slechts een van de maatregelen die genomen gaan worden.

F14 Sint EustatiusDe aan te stellen verandermanager draagt zorg voor het managen van de organisatie op alle niveaus. Hij zorgt voor de bedrijfsvoering terwijl hij de organisatie leidt in lijn met de vernieuwde visie en missie voor de zorg op Statia. De visie en missie zijn vertaald in een aantal uitvoerbare actiepunten die zowel gericht zijn op de interne organisatie als op andere (externe) spelers in de zorgketen. Training en ontwikkeling zijn volgens de RvT belangrijke pijlers om de organisatie vooruit te helpen en maken dan ook deel uit van het veranderproces. De huidig directeur, Gerard Berkel, krijgt de kans om zich verder te ontwikkelen. Hij zegt de uitgangspunten van de vernieuwde visie op de zorg te steunen en een vlotte overgang naar de tussensituatie mogelijk te maken. Training en capaciteitsopbouw zullen in deze periode volgens hem leidend zijn.

Voor de verandermanager komt er ondersteuning op het gebied van human resources, financiën en communicatie om ervoor te zorgen dat urgente zaken, waaronder personeel gerelateerde zaken die structurele verbeteringen behoeven, snel kunnen worden aangepakt. ,,We zullen de gemeenschap op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen van onze organisatie en van onze inspanningen om de gezondheidszorg voor onze gemeenschap te verbeteren. Dit is een proces waar iedereen aan kan bijdragen. Daarom nodigen wij bewoners uit om hun ervaringen en suggesties met ons te delen”, aldus de RvT.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).