BES

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dat de onderstand op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) soms al op 70 procent ‘of zelfs meer’ van het wettelijk minimumloon kan uitkomen. Hij zegt dat in zijn antwoord op een vraag van BIJ1-Tweede Kamerlid Sylvana Simons bij het begrotingsdebat SZW.

bononderstandSimons wilde weten waarom de onderstand op de BES-eilanden niet net als in Nederland 70 procent van het minimumloon is. Ze had ook kritiek op het feit dat het door het kabinet vastgestelde ijkpunt sociaal minimum 20-30 procent lager ligt dan de werkelijke kosten van levensonderhoud en ze wilde weten hoe het gaat met het verlagen van de kosten op de eilanden zoals het kabinet heeft beloofd.
Over de onderstand legde Wiersma uit dat het systeem niet direct te vergelijken is met de Nederlandse bijstand. Er is meer ruimte voor aanvullende toeslagen en inkomensvrijlating. De staatssecretaris verdedigde het al lang bestaande kabinetsstandpunt dat een snelle verhoging slecht uitwerkt: ,,Het in een keer substantieel verhogen van de onderstand verkleint de ruimte om bij te verdienen en leidt daarmee direct tot het verlagen van de prikkel om (meer) te gaan werken.”
De bijverdienregeling zal eerst moeten worden aangepast, vindt Wiersma. Op korte termijn start hiernaar een onderzoek. Om eraan toe te voegen: ,,Overigens kan de onderstand afhankelijk van de van toepassing zijnde toeslagen nu al op het niveau van 70 procent van het wettelijk minimumloon uitkomen, of zelfs meer.”
De demissionaire bewindsman legt uit dat het ijkpunt lager is vastgesteld dan de kosten uit een onderzoek van Regioplan, omdat wordt uitgegaan van de komende verlaging van kostenposten. Een standpunt dat het kabinet steeds heeft ingenomen. Wiersma benadrukt dat dit alleen geldt voor kosten waarop de overheid invloed heeft en dat met beleid kan worden bijgesteld.
De overige kosten uit het onderzoek van Regioplan zijn een-op-een overgenomen. ,,Hierbij kan worden gedacht aan uitgaven aan verzekeringen en onderhoud van de woning.” Waar de overheid stappen heeft ondernomen om de kosten te verlagen, is op het gebied van kinderopvang door een subsidieregeling om de ouderbijdrage te kunnen verlagen. ,,Het streven is om de financiering structureel in wetgeving te verankeren en daarmee ook de in het ijkpunt voor het sociaal minimum beoogde kostenverlaging te realiseren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).