Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - In augustus, de tweede maand na de heropening van de grenzen, reisden 21.868 Revenue Generating Passagiers ( RGPs) vanaf Luchthaven Reina Beatrix naar verschillende bestemmingen. Dit waren er 10.692 meer dan in de maand juli.

Lees meer...

Van onze correspondent

Oranjestad - De regering heeft in het tweede kwartaal veel meer geld ontvangen dan was begroot. De lasten kwamen ook flink hoger uit vanwege de coronacrisis.

Lees meer...

Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft bij zijn advies op de eerste Uitvoeringsrapportage (UR) aangegeven, dat de kwaliteit van de UR moet worden verbeterd. Ook de verantwoordingscyclus is nog lang niet op orde.

Lees meer...

Statenlid Arends (AVP) licht alternatief voor Rijkswet toe

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - ,,De Staatsregeling van Aruba biedt, evenals de Nederlandse Grondwet, de mogelijkheid om openbare lichamen in het leven te roepen, zoals een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), en dit specifieke taken toe te kennen met voldoende afstand van de regering en het parlement.”

Lees meer...

Van onze correspondent

Oranjestad - Een zeer lang debat, met volop discussies over waar het nu eigenlijk over ging. Woensdag vond het tweede deel plaats van de Statenvergadering met als onderwerp: het opzeggen van het vertrouwen in minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Marisol Lopez-Tromp.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.