Al het nieuws

Forse stijging personeelskosten Arubaanse Centrale Bank
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - De Centrale Bank van Aruba heeft over 2018 een hogere winst geboekt dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het Operational Report 2018. Het daarin opgenomen hoofdstuk van de Financial Highlights 2018 zijn bestudeerd door het Antilliaans Dagblad.

Lees meer...

Premier belooft staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën
Van een onzer verslaggevers
Den Haag - In hoeverre het de besluitvorming van het kabinet-Rutte en de Rijksministerraad (RMR) heeft beïnvloed of overtuigd, is onbekend, maar de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft Den Haag weer veel beloofd. Onder andere een ‘staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën’.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.